Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Kvetoslavovi Danielovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 08.02.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark