Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Alexandrovi Ondrejkovi 2x,

Jánovi Salajkovi,

že do 12.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark