Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Roderike Rozborovej,

ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 12.2.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark