Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Vaškovi,,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15.02. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark