Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Vladimírovi Katerincovi,

Miroslave Rybárovej Šimekovej,

že do 20.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark