Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej,

Andrey Rehákovej,

Dane Salajkovej,

že do 23.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark