Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Marekovi Fialovi,

Miroslavovi Danielovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.03. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark