Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Simona Šimeková,

Miroslav Fiala,

Branislav Šmíkala,

Mária Snopková,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 24.07.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark