# Zobrazenia: 363
štvrtok, 14. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Oľge Plánkovej,

Vladimírovi Katerincovi,

Emilovi Šmíkalovi,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 28.12.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 467
štvrtok, 14. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 28.12.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 357
pondelok, 11. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslave Smutnej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 25. 12. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 351
pondelok, 11. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Barbore Balážovej,

Oľge Smutnej,

Alexandrovi Ondrejkovi,

Diane Rozborovej,

Elene Javorkovej,

že do 25.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 461
pondelok, 04. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Stanislavovi Jurčákovi,

že do 18.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 425
pondelok, 04. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslav Sivák,

Ján Mila,

Štefan Bílik,

Juliana Černochová,

Jozef Vašek,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 18.12.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 421
štvrtok, 30. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

Michalovi Vrtalovi,

že do 14.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 407
štvrtok, 23. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Ondrejkovi,

Filipovi Jakubcovi 2x,

Pavlovi Balážovi 2x,

že do 07.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 394
štvrtok, 16. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Kulinovi,

Roderike Rozborovej,

že  do 30.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

sastin bg dark