# Zobrazenia: 230
štvrtok, 21. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Andrey Rehákovej,

Tiborovi Dujsíkovi,

že do 05.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 415
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Vašek,

Lukáš Tisoň,

Vladimír Katerinec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.10.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 337
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej

že do 03.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 344
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Emil Šmíkala,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 279
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi

že do 27.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 326
piatok, 08. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bartoš,

Štefan Bílik,

Jozef Butaš,

Michal Kotúček,

Marek Fiala,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 400
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Roderika Rozborová,

Cecília Vilimovská

Juliana Čerňochová,

Ján Kulina,

Zdenko Pobjecký,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 21.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 436
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 21.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 392
utorok, 05. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Viere Bellovej,

že do 19.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark