# Zobrazenia: 220
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Ondrejka,

Juliana Černochová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 07.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 216
streda, 24. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Miroslave Smutnej,

že do 07.11.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 258
štvrtok, 11. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Ján Fodor,

Ivan Malec,

Rudolf Bakan,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 25.10.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 211
štvrtok, 11. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Branislavovi Šmíkalovi,

že do 25.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 231
pondelok, 08. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Milan Kotúček,

Ondrej Kotúček,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.10.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 198
pondelok, 08. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Štefan Bílik,

Ivana Kadáková,

že do 22.10.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 200
pondelok, 01. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Ondrejkovi,

že do 08.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 196
pondelok, 01. október 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

že do 16.10.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark