# Zobrazenia: 258
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Roderike Rozborovej,

že do 13.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 234
štvrtok, 23. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 05.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 229
utorok, 21. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Ľubomírovi Klemonovi,

že do 27.08.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený platobný príkaz na výplatu dávok.

  # Zobrazenia: 241
streda, 15. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Janette Danielovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 245
streda, 15. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Róbertovi Palkovičovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Oľge Plánkovej,

že do 30.08.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 250
pondelok, 13. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simone Šimekovej,

že do 10.09.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 200
pondelok, 13. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Oľga Smutná,

Andrea Reháková,

Jozef Butaš,

Ľubomír Ferenčík,

Jozef Katona,

Diana Rozborová,

Michal Vrtal,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.08.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 264
piatok, 03. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Silvii Wirthovej,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 308
piatok, 03. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Patrik Žáček,

Michal Kotúček,

Ondrej kotúček,

Jozef Vašek,

že do 17.08.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark