# Zobrazenia: 104
piatok, 06. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Patrikovi Žáčkovi,

že  do 19.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu

  # Zobrazenia: 109
utorok, 03. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslave Petríkovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17. 10. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 100
utorok, 03. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Lucii Jurčákovej,

Kvetoslavovi Danielovi,

že  do 17.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu

  # Zobrazenia: 100
utorok, 03. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 17.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 104
štvrtok, 28. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Oľge Smutnej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 12. 10. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 109
štvrtok, 28. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Bakošovi,

že do 12.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 113
utorok, 26. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Filip Jakubec 2x,

Róbert Palkovič,

Mária Kisová,

Jozef Vašek,

Juliana Černochová,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.10.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 108
utorok, 26. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Bakošovi,

Jozefovi Vaškovi,

Ivanovi Malcovi,

že do 10.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 79
štvrtok, 21. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Andrey Rehákovej,

Tiborovi Dujsíkovi,

že do 05.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark