# Zobrazenia: 126
streda, 16. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Katerincovi,

že do 28.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 103
pondelok, 14. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 28.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uložený poštový poukaz.

  # Zobrazenia: 67
pondelok, 14. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Miroslave Rybárovej Šimekovej

Vladimírovi Bellovi,(2x)

Vladimírovi  Katerincovi

že do 28.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 115
pondelok, 07. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Miroslave Petríkovej,

že do 21.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 129
štvrtok, 03. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jaroslavovi Gegušovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 18.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 125
streda, 02. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 16.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 92
utorok, 01. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rastislav Danihel,

Katarína Dujsíková,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.08.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 68
utorok, 01. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Juliane Čerňochovej,

Petrovi Kisovi,

že do 15.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 100
štvrtok, 27. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Ľubomírovi Havlíčkovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 10.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark