# Zobrazenia: 316
streda, 18. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Černoch,

Oľga Plánková,

že do 31.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 326
streda, 18. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Michalovi Vrtalovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 01.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielk

  # Zobrazenia: 287
piatok, 13. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Katerincovi,

že do 27.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 255
piatok, 13. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Černochová 2x,

Roderika Rozborová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.07.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 207
štvrtok, 12. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Vladimírovi Černochovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10.08.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 230
štvrtok, 12. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Simona Šimeková,

Miroslav Fiala,

Branislav Šmíkala,

Mária Snopková,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 24.07.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 240
piatok, 06. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Čerňochová,

Lukáš Tisoň,

že do 20.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 311
pondelok, 02. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Butašovi,

že do 30.07.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 265
pondelok, 02. júl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Ivana Kadáková,

Silvia Wirthová,

Simeon Fodor,

že do 16.07.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark