# Zobrazenia: 148
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Vašek,

Lukáš Tisoň,

Vladimír Katerinec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.10.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 127
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej

že do 03.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 156
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Emil Šmíkala,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 107
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi

že do 27.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 127
piatok, 08. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bartoš,

Štefan Bílik,

Jozef Butaš,

Michal Kotúček,

Marek Fiala,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 166
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Roderika Rozborová,

Cecília Vilimovská

Juliana Čerňochová,

Ján Kulina,

Zdenko Pobjecký,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 21.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 169
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 21.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 150
utorok, 05. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Viere Bellovej,

že do 19.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 140
streda, 30. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Vladimírovi Bellovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13. 09. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark