# Zobrazenia: 109
pondelok, 24. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Andrey Rehákovej,

Lucii Jurčákovej,

Patrikovi Žáčkovi,

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 07. 08. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 97
pondelok, 24. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 07.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 97
piatok, 21. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Černochovi,

Oľge Plánkovej,

že do 04.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 105
štvrtok, 20. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Patrik Žáček,

Karol Stanický,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.08.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 89
štvrtok, 20. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Róbertovi Palkovičovi,

že do 03.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 83
streda, 19. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Petronele Salajkovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 02. 08. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 102
piatok, 14. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Lucii Jurčákovej,

Miroslavovi Fialovi,

Kvetoslavovi Danielovi,

Petronele Salajkovej,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 28. 07. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 102
piatok, 14. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marekovi Fialovi,

Róbertovi Palkovičovi,

Miroslavovi Bakošovi,

že do 28.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 98
pondelok, 10. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Balog,

Ondrej Kotúček,

Vladimír Katerinec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 24.07.2017 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark