# Zobrazenia: 135
streda, 30. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Jurčákovi,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

že do 13.09.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 144
piatok, 25. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Dávidovi Švorcovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 08. 09. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 133
piatok, 25. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Pavlovi Balážovi,

Oľge Smutnej,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 08.09.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 235
pondelok, 21. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Simeonovi Fodorovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 04. 09. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 179
pondelok, 21. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Petrovi Kisovi,

Miroslavovi Danielovi,

Matejovi Pacalajovi,

že do 04.09.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 244
piatok, 18. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Danielovi,

že do 01.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 214
streda, 16. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslava Rybárová Šimeková,

Vladimír Bella 2x,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 28.08.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 224
streda, 16. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Katerincovi,

že do 28.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 175
pondelok, 14. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 28.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uložený poštový poukaz.

sastin bg dark