# Zobrazenia: 246
štvrtok, 22. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Matejovi Pacalajovi,

Miroslavovi Bakošovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Oľge Smutnej,

Rastislavovi Lechnerovi,

Pavlovi Balážovi,

Soni Danihelovej,

Milanovi Petríkovi,

že do 08.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 273
utorok, 20. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Michalovi Kotúčkovi,

Ivane Kadákovej,

že do 06.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 242
utorok, 20. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Janette Danihelovej,

že do 27.02.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 245
piatok, 16. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

Róbertovi Palkovičovi,

že do 02.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 324
štvrtok, 15. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 01.03. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 280
piatok, 09. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Vaškovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 23.02.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 239
piatok, 09. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej,

Andrey Rehákovej,

Dane Salajkovej,

že do 23.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 230
utorok, 06. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Vladimírovi Katerincovi,

Miroslave Rybárovej Šimekovej,

že do 20.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 317
štvrtok, 01. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Vaškovi,,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15.02. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark