# Zobrazenia: 137
piatok, 07. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Juliane Čerňochovej,

Dane Salajkovej,

že do 21.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 131
piatok, 07. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Andrea Reháková,

Diana Rozborová,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 20.07.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 154
piatok, 30. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Miroslavovi Rybárovi,

Michalovi Vrtalovi,

že do 13.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 114
utorok, 27. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Petronele Salajkovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 11. 07. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 108
utorok, 27. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Patrikovi Žáčkovi,

že do 11.07.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 155
streda, 21. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Salajkovi,

že do 04.07.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 118
streda, 21. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jaroslavovi Gegušovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Milanovi Petríkovi,

Filipovi Jakubcovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 04. 07. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 170
štvrtok, 15. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Danielovi,

že do 29.06.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 146
streda, 07. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

Rastislavovi Danihelovi,

že do 21.06.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark