# Zobrazenia: 123
pondelok, 14. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Miroslave Rybárovej Šimekovej

Vladimírovi Bellovi,(2x)

Vladimírovi  Katerincovi

že do 28.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 173
pondelok, 07. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže o z n a m u j e

Miroslave Petríkovej,

že do 21.8.2017 má na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

č. dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 220
štvrtok, 03. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jaroslavovi Gegušovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 18.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 196
streda, 02. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že do 16.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 140
utorok, 01. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rastislav Danihel,

Katarína Dujsíková,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.08.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 105
utorok, 01. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Juliane Čerňochovej,

Petrovi Kisovi,

že do 15.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 143
štvrtok, 27. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Ľubomírovi Havlíčkovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 10.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 183
pondelok, 24. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Andrey Rehákovej,

Lucii Jurčákovej,

Patrikovi Žáčkovi,

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 07. 08. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 170
pondelok, 24. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 07.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark