# Zobrazenia: 230
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi,

že do 09.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 221
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Márii Kisovej,

Kvetoslavovi Danielovi,

že do 07.05.2018 majú

na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 227
streda, 18. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plankovej,

Juliane Čerňochovej,

Simeonovi Fodorovi,

že do 02.05.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 272
pondelok, 16. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Havlíčkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 252
streda, 11. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Fodorovi,

že do 25.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 242
utorok, 10. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Lukášovi Danielovi 2x,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 24.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 252
utorok, 10. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Bílikovi,

že do 24.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 249
pondelok, 09. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Kulinovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 240
pondelok, 09. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Soni Danihelovej,

že do 23.04.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark