# Zobrazenia: 299
štvrtok, 07. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Juliana Čerňochová,

Miroslava Smutná,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 21.06.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 290
pondelok, 04. jún 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 18.06.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 309
štvrtok, 31. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Peter Metelička,

Miroslava Smutná,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 14.06.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 324
pondelok, 28. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Michal Kotúček,

Patrik Žáček

Mário Jurčák,

Oľga Smutná 2x,

Miroslav Daniel,

Filip Jakubec,

Ľubomír Ferenčík,

Diana Rozborová,

Pavol Baláž,

Rastislav Lechner,

Radoslav Daniel,

že do 11.06.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 267
streda, 23. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Miroslavovi Fialovi,

Rudolfovi Bakanovi,

Oľge Smutnej,

že do 06.06.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 359
utorok, 15. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

že do 27.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 289
pondelok, 14. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej,

Anne Zimkovej,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.05.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 252
pondelok, 14. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plánkovej,

Lukášovi Tisoňovi,

Jozefovi Vaškovi,

Karolovi Stanickému,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Helene Vlkovej,

Rastislavovi Danihelovi,

Lukášovi Hnátovi,

Antonovi Hnátovi,

že do 28.05.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 405
štvrtok, 03. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Ľubomírovi Klemonovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 16.05. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark