# Zobrazenia: 136
streda, 07. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Pavlovi Balážovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 21. 06. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 144
štvrtok, 01. jún 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jaroslavovi Gegušovi,

že do 15.06.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 146
streda, 31. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Dávidovi Švorcovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 14. 06. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 152
utorok, 30. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej,

že do 13.06.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 138
pondelok, 29. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Alexandrovi Ondrejkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13. 06. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 140
štvrtok, 25. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

Pavlovi Balážovi,

Oľge Smutnej,

Petrovi Meteličkovi,

že do 09.06.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 124
štvrtok, 25. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Patrikovi Žáčkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 09. 06. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 147
pondelok, 22. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rastislavovi Danihelovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 05.06.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 157
streda, 17. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marike Fialovej,

že do 31.05.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark