# Zobrazenia: 281
streda, 08. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marekovi Fialovi,

Jozefovi Vaškovi,

že do 22.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 283
utorok, 31. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Vladimír Bella,

Ondrej Kotúček,

Milan Petrík,

Soňa Danihelová,,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 14.11.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 306
piatok, 27. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Salajkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10. 11. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 237
piatok, 27. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

že do 10.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 362
pondelok, 23. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Marcel Mach,

Jozef Vašek,

Dana Salajková,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 06.11.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 489
pondelok, 23. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emílie Ferenčíkovej,

Petronele Salajkovej,

že do 06.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 398
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Viera Bellová,

Filip Jakubec,

Miroslav Sivák,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.11.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 428
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že  do 03.11.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 309
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Filipovi Jakubcovi,

že do 03.11.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark