# Zobrazenia: 304
štvrtok, 03. máj 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 15.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 343
piatok, 27. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Simone Šimekovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 10.05.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú

listovú zásielku a poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 277
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi,

že do 09.05.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 268
streda, 25. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Márii Kisovej,

Kvetoslavovi Danielovi,

že do 07.05.2018 majú

na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 280
streda, 18. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plankovej,

Juliane Čerňochovej,

Simeonovi Fodorovi,

že do 02.05.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 340
pondelok, 16. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Havlíčkovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 294
streda, 11. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Fodorovi,

že do 25.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 309
utorok, 10. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Lukášovi Danielovi 2x,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 24.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 380
utorok, 10. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Bílikovi,

že do 24.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark