# Zobrazenia: 133
piatok, 21. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Černochovi,

Oľge Plánkovej,

že do 04.08.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 171
štvrtok, 20. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Patrik Žáček,

Karol Stanický,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.08.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 148
štvrtok, 20. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Róbertovi Palkovičovi,

že do 03.08.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 117
streda, 19. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Petronele Salajkovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 02. 08. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 137
piatok, 14. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Lucii Jurčákovej,

Miroslavovi Fialovi,

Kvetoslavovi Danielovi,

Petronele Salajkovej,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 28. 07. 2017 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 161
piatok, 14. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marekovi Fialovi,

Róbertovi Palkovičovi,

Miroslavovi Bakošovi,

že do 28.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 133
pondelok, 10. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Alexander Balog,

Ondrej Kotúček,

Vladimír Katerinec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 24.07.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 210
piatok, 07. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Juliane Čerňochovej,

Dane Salajkovej,

že do 21.07.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 203
piatok, 07. júl 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Andrea Reháková,

Diana Rozborová,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 20.07.2017 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark