# Zobrazenia: 290
utorok, 09. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Kvetoslavovi Danielovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Štefanovi Vaculovi,

že do 23.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 364
štvrtok, 28. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 11. 01. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 359
štvrtok, 28. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Dane Salajkovej,

Marcelovi Machovi,

Marekovi Fialovi,

Ondrejovi Kotúčkovi,

Ivane Kadákovej,

Miroslavovi Bakošovi,

Matejovi Pacalajovi,

Máriovi Jurčákovi,

Jane Ludasovej,

že do 11.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 244
piatok, 22. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Dane Salajkovej,

Anne Mazanovej,

Karolovi Stanickému,

že do 05.01.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 365
utorok, 19. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Kisová,

Milan Kašpar,

Jozef Hájek,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 02.01.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 406
utorok, 19. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Salajkovi,

Oľge Plankovej,

Vladimírovi Černochovi,

Zuzane Strašákovej,

Vladimírovi Bellovi,

že do 02.01.2018 majú na Mestskom úrade

v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 276
štvrtok, 14. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Oľge Plánkovej,

Vladimírovi Katerincovi,

Emilovi Šmíkalovi,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 28.12.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 359
štvrtok, 14. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 28.12.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 260
pondelok, 11. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslave Smutnej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 25. 12. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark