# Zobrazenia: 233
utorok, 03. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 17.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 226
štvrtok, 28. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Oľge Smutnej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 12. 10. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 261
štvrtok, 28. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Bakošovi,

že do 12.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 261
utorok, 26. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Filip Jakubec 2x,

Róbert Palkovič,

Mária Kisová,

Jozef Vašek,

Juliana Černochová,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.10.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 285
utorok, 26. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Bakošovi,

Jozefovi Vaškovi,

Ivanovi Malcovi,

že do 10.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 157
štvrtok, 21. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Andrey Rehákovej,

Tiborovi Dujsíkovi,

že do 05.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 326
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Vašek,

Lukáš Tisoň,

Vladimír Katerinec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.10.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 241
utorok, 19. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej

že do 03.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 276
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Emil Šmíkala,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.09.2017 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark