# Zobrazenia: 211
streda, 13. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Milanovi Petríkovi

že do 27.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 261
piatok, 08. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslav Bartoš,

Štefan Bílik,

Jozef Butaš,

Michal Kotúček,

Marek Fiala,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 22.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 309
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Matej Pacalaj,

Roderika Rozborová,

Cecília Vilimovská

Juliana Čerňochová,

Ján Kulina,

Zdenko Pobjecký,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 21.09.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 333
štvrtok, 07. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Sivákovi,

že do 21.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 297
utorok, 05. september 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Viere Bellovej,

že do 19.09.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 277
streda, 30. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Vladimírovi Bellovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 13. 09. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 317
streda, 30. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Jurčákovi,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

že do 13.09.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 258
piatok, 25. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Dávidovi Švorcovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 08. 09. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 263
piatok, 25. august 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Pavlovi Balážovi,

Oľge Smutnej,

Rastislavovi Lechnerovi,

že do 08.09.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark