# Zobrazenia: 256
pondelok, 11. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Barbore Balážovej,

Oľge Smutnej,

Alexandrovi Ondrejkovi,

Diane Rozborovej,

Elene Javorkovej,

že do 25.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 358
pondelok, 04. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emilovi Šmíkalovi,

Stanislavovi Jurčákovi,

že do 18.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 313
pondelok, 04. december 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Pavol Baláž,

Miroslav Sivák,

Ján Mila,

Štefan Bílik,

Juliana Černochová,

Jozef Vašek,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 18.12.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 309
štvrtok, 30. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Štefanovi Danielovi,

Michalovi Vrtalovi,

že do 14.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 303
štvrtok, 23. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Alexandrovi Ondrejkovi,

Filipovi Jakubcovi 2x,

Pavlovi Balážovi 2x,

že do 07.12.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 300
štvrtok, 16. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Kulinovi,

Roderike Rozborovej,

že  do 30.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 442
štvrtok, 16. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Rastislavovi Lechnerovi,

Milanovi Petríkovi,

Diane Rozborovej,

Oľge Smutnej,

že do 30.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 329
utorok, 14. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Juliane Čerňochovej,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 28. 11. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 383
utorok, 14. november 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 28.11.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark