# Zobrazenia: 139
utorok, 16. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Kvetoslavovi Danielovi,

Miroslavovi Fialovi,

Miroslave Petríkovej,

Vladimírovi Bellovi,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 31.05.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 115
utorok, 16. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Butašovi,

že do 31.05.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 143
štvrtok, 11. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Petrovi Kissovi,

Michalovi Kotúčkovi,

Miroslavovi Fialovi,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 26.05.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 153
streda, 10. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Filipovi Jakubcovi,

že do 24.05.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 143
piatok, 05. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jánovi Fodorovi,

Lukášovi Tisoňovi,

Alexandrovi Ondrejkovi,

že do 19.05.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 161
utorok, 02. máj 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Márii Kisovej 3x,

 ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 16. 05. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 147
piatok, 28. apríl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Pavlovi Balážovi,

Oľge Smutnej,

Milanovi Petríkovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Vladimírovi Černochovi,

že do 12.05.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 147
štvrtok, 27. apríl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Plánkovej,

že do 11.05.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 145
utorok, 25. apríl 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Marekovi Fialovi,

Elene Javorkovej,

že do 09.05.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark