# Zobrazenia: 370
štvrtok, 01. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jozefovi Vaškovi,,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 15.02. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 310
štvrtok, 01. február 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Elene Javorkovej,

že do 15.02.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 406
pondelok, 29. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Roderike Rozborovej,

ktorá má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 12.2.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 416
pondelok, 29. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Alexandrovi Ondrejkovi 2x,

Jánovi Salajkovi,

že do 12.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 306
štvrtok, 25. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Kvetoslavovi Danielovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 08.02.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 418
streda, 24. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej 2x,

Rastislavovi Lechnerovi,

Jaroslavovi Gegušovi,

Oľge Smutnej,

Pavlovi Balážovi,

Juliane Čerňochovej,

Soni Danihelovej,

Milanovi Petríkovi,

že do 07.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 347
utorok, 23. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Janette Danihelová,

Miroslav Fiala,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 06.02.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 294
utorok, 23. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Miroslavovi Fialovi,

Janette Danihelovej,

Róbertovi Palkovičovi,

Štefanovi Bílikovi,

že do 06.02.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 328
štvrtok, 18. január 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Antonín Suský,

Jozef Katona,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 01.02.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark