# Zobrazenia: 299
pondelok, 09. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Kulinovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 17.04. 2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 283
pondelok, 09. apríl 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Jozefovi Vaškovi,

Soni Danihelovej,

že do 23.04.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 418
utorok, 27. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simonovi Szeifovi,

že do 23.4.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 413
streda, 21. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi 2x,

že do 10.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 444
utorok, 20. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Danielovi,

Milanovi Petríkovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 06.04. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 315
utorok, 20. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Petrovi Stanickému,

že do 03.04.2018 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 364
piatok, 16. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Štefanovi Bílikovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 30.03.2018 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 431
utorok, 13. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Stanislavovi Jurčákovi,

Miroslavovi Sivákovi,

že do 27.03.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 420
pondelok, 12. marec 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Marekovi Fialovi,

Miroslavovi Danielovi,

 ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 29.03. 2018 majú na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark