# Zobrazenia: 117
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Miroslavovi Sivákovi,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 2.1.2019 má na Pošte v Šaštíne-Strážach

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 115
utorok, 18. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e občanom,

ktorí majú trvalý pobyt na mesto Šaštín-Stráže:

Marcel Mach,

Štefan Bílik,

Vladimír Černoch,

Mária Snopková,

Štefan Daniel,

Pavol Baláž,

Milan Petrík,

že do 2.1.2019 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 98
piatok, 14. december 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Lukáš Tisoň,

Štefan Bílik,

Táňa Danielová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 27.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 145
štvrtok, 29. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Miroslave Rybárovej Šimekovej 2x,

Denisovi Říhovi,

George Andrei Szantho,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 13.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 142
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Mária Snopková 2x,

Jozef Drábek,

Štefan Bílik,

Juliana Čerňochová,

Jozef Vašek,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 10.12.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 133
pondelok, 26. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Oľge Smutnej 2x,

Jozefovi Vaškovi,

Jozefovi Butašovi,

Miroslavovi Sivákovi,

Ľubomírovi Ferenčíkovi,

Rastislavovi Lechnerovi,

Róbertovi Ferenčíkovi,

Pavlovi Balážovi,

Rastislavovi Danihelovi,

Juliane Čerňochovej,

že do 11.12.2018 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 164
streda, 14. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Chovančík 2x,

Filip Jakubec,

Juliana Černochová,

Peter Stanický 2x,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 29.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 161
pondelok, 12. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Filip Jakubec,

Milan Petrík,

Anton Hnáta,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 26.11.2018 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 231
piatok, 02. november 2018

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Rudolf Bakan,

Denis Říha,

Lenka Orthová,

že majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 15.11.2018 uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark