# Zobrazenia: 55
pondelok, 23. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Emílie Ferenčíkovej,

Petronele Salajkovej,

že do 06.11.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 52
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Viera Bellová,

Filip Jakubec,

Miroslav Sivák,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 03.11.2017 uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 39
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Simeonovi Fodorovi,

že  do 03.11.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 41
piatok, 20. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Filipovi Jakubcovi,

že do 03.11.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 53
utorok, 17. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Marcelovi Machovi 5x,

 ktorý má trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže,

že do 31. 10. 2017 má na Pošte v Šaštíne-Strážach uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 71
štvrtok, 12. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje občanom, ktorí majú trvalý pobyt na Mesto Šaštín-Stráže:

Jozef Bakič,

Diana Rozborová,

Juliana Černochová,

Oľga Smutná,

Pavol Baláž,

Rastislav Lechner,

Filip Jakubec,

že  majú na Pošte v Šaštíne-Strážach do 26.10.2017 uloženú listovú zásielku

  # Zobrazenia: 51
štvrtok, 12. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Kataríne Dujsíkovej,

že  do 26.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uložený poštový poukaz na výplatu.

  # Zobrazenia: 50
štvrtok, 12. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Vladimírovi Bellovi,

Vladimírovi Katerincovi,

že do 26.10.2017 majú na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3,

uloženú listovú zásielku.

  # Zobrazenia: 34
štvrtok, 12. október 2017

Mesto Šaštín-Stráže  o z n a m u j e

Diane Rozborovej,

že do 20.10.2017 má na Mestskom úrade

 v Šaštíne-Strážach,

číslo dverí 3

uloženú listovú zásielku.

sastin bg dark