Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 6
Renáta Fábryová
utorok, 08. január 2019

                                                        OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      07.01.2019 trvalý pobyt občanovi

                                           Jaroslavovi Pokutovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1066/62.

                                                         Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 08.01.2019

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 116
Renáta Fábryová
streda, 03. október 2018

                                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                03.10.2018 trvalý pobyt občanovi

                                                        Filipovi Juricovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 167.

                                                                Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 03.10.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 128
Renáta Fábryová
utorok, 25. september 2018

                                      OZNÁMENIE  O ZRUŠENÍ PRECHODNÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                       25.09.2018 prechodný pobyt občanovi

                     Stanislavovi Janičovi,  naposledy prechodný pobyt

                             na adrese  Šaštín-Stráže, Domky 277.

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 25.09.2018

      

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 135
Renáta Fábryová
utorok, 18. september 2018

                                                          OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                               18.09.2018 trvalý pobyt občanovi

                             Dane Staňkovej a Jánovi Raffasederovi ml., naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1028.

                                         Adresa nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 18.09.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 165
Renáta Fábryová
piatok, 10. august 2018

                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                          10.08.2018 trvalý pobyt občanovi

                                 Viere Vávrovičovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Nádražná 1258.

                                       Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 204
Renáta Fábryová
utorok, 26. jún 2018

                                                               OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                              26.06.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Ing. Dietmarovi Reichovi a Dagmar Reich, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Čistonek 1441/27.

                                                  Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

 

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 26.06.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 247
Renáta Fábryová
pondelok, 04. jún 2018

                                                             OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                           04.06.2018 trvalý pobyt občanovi

                                              Andrejovi Urichovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Slnečná 1616.

                                                              Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 277
Renáta Fábryová
pondelok, 30. apríl 2018

                                                              OZNÁMENIE  O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         30.04.2018 trvalý pobyt občanovi

                          Branislavovi Šmíkalovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 1384 /staré číslo 1324/.

                                                        Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 385
Renáta Fábryová
piatok, 16. marec 2018

                      OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                    16.3.2018 trvalý pobyt občanovi

                    Lukášovi Tisoňovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 503.

                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

sastin bg dark