OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                           04.06.2018 trvalý pobyt občanovi

                                              Andrejovi Urichovi, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Slnečná 1616.

                                                              Miestom nového trvalého pobytu je Šaštín – Stráže.

sastin bg dark