Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 683
Renáta Fábryová
štvrtok, 27. júl 2017

                                                                 

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                          27.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                                            Štefanovi Danielovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J.Bottu 212.

      

                                                                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 27.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 666
Renáta Fábryová
pondelok, 24. júl 2017

                                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         24.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Ľubomírovi Havlíčkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej  578/9.

      

                                              Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 625
Renáta Fábryová
piatok, 14. júl 2017

                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                       14.07.2017 trvalý pobyt občanovi

  Matejovi Pacalajovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 959/1.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 14.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 665
Renáta Fábryová
utorok, 06. jún 2017

                                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         06.06.2017

trvalý pobyt občanovi  Simeonovi Fodorovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Novoveská 921/40.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 582
Renáta Fábryová
štvrtok, 25. máj 2017

                                                              OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        25.05.2017 trvalý pobyt občanom

                                         Petronele Salajkovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1466/87

                                                                                     a

                                         Dane Salajkovej,  naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1466/87.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 688
Renáta Fábryová
piatok, 28. apríl 2017

                                          OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

   

                                                                     28.04.2017 trvalý pobyt občanovi

 

                                              Marekovi Kuníkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 87.

                                              Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

 

 

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 28.04.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 765
Renáta Fábryová
streda, 26. apríl 2017

                                                OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                 25.04.2017 trvalý pobyt občanom

        Anne Gazárkovej a Borisovi Gazárkovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže, J.Hollého 695/101.

         Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 25.04.2017

                                                                            

 

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 866
Renáta Fábryová
utorok, 12. júl 2016

                                                                          OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

             01.07.2016 trvalý pobyt občanom

                           Juliane Fakrašovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Lýdii Petríkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Klaudii Petríkovej, naposledy bytom Šaštín-Stráže, Borová 753,

Sebastianovi Novákovi, naposledy bytom Borová 753.

                                     Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 931
Renáta Fábryová
pondelok, 29. február 2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu /ust.§7 ods.2 zákona č. 253/1998 Z.z./

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje

Jánovi Salajkovi, nar. -------

že dňa 14.03.2016

 Vám ruší  trvalý pobyt v Meste Šaštín-Stráže na ul. Zákostolie 783

z dôvodu:

- na základe žiadosti vlastníka bytu.

Zároveň Vám týmto oznamujem, že od uvedeného dátumu je v zmysle ust. § 7 ods.2 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení

pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov v znení neskorších predpisov,

miesto Vášho trvalého pobytu Mesto Šaštín-Stráže.

sastin bg dark