Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 275
Renáta Fábryová
pondelok, 21. august 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňa

      21.08.2017 trvalý pobyt občanovi

Jaroslavovi Ferenčíkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Na Pažiti 715.      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 21.08.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 323
Renáta Fábryová
piatok, 28. júl 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      28.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                            Žanete Hradilovej, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Domky 409/64.      

                                                  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 28.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 457
Renáta Fábryová
štvrtok, 27. júl 2017

                                                                 

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                          27.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                                            Štefanovi Danielovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J.Bottu 212.

      

                                                                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 27.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 436
Renáta Fábryová
pondelok, 24. júl 2017

                                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         24.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Ľubomírovi Havlíčkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej  578/9.

      

                                              Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 351
Renáta Fábryová
piatok, 14. júl 2017

                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                       14.07.2017 trvalý pobyt občanovi

  Matejovi Pacalajovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 959/1.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 14.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 403
Renáta Fábryová
utorok, 06. jún 2017

                                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         06.06.2017

trvalý pobyt občanovi  Simeonovi Fodorovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Novoveská 921/40.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 367
Renáta Fábryová
štvrtok, 25. máj 2017

                                                              OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        25.05.2017 trvalý pobyt občanom

                                         Petronele Salajkovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1466/87

                                                                                     a

                                         Dane Salajkovej,  naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1466/87.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 479
Renáta Fábryová
piatok, 28. apríl 2017

                                          OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

   

                                                                     28.04.2017 trvalý pobyt občanovi

 

                                              Marekovi Kuníkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 87.

                                              Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

 

 

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 28.04.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 519
Renáta Fábryová
streda, 26. apríl 2017

                                                OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                 25.04.2017 trvalý pobyt občanom

        Anne Gazárkovej a Borisovi Gazárkovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže, J.Hollého 695/101.

         Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

 

 

V Šaštín-Stráže, dňa 25.04.2017

                                                                            

 

sastin bg dark