Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 377
Renáta Fábryová
štvrtok, 28. december 2017

                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        29.12.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Viliamovi Pobjeckému, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej 576.      

                                                    Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 28.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 261
Renáta Fábryová
štvrtok, 07. december 2017

                                                                 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.12.2017 trvalý pobyt

                                 Silvii Wirthovej, nar. 7.1.1980, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1031.

      

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 320
Renáta Fábryová
pondelok, 21. august 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňa

      21.08.2017 trvalý pobyt občanovi

Jaroslavovi Ferenčíkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Na Pažiti 715.      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 21.08.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 376
Renáta Fábryová
piatok, 28. júl 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      28.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                            Žanete Hradilovej, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Domky 409/64.      

                                                  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 28.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 507
Renáta Fábryová
štvrtok, 27. júl 2017

                                                                 

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                          27.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                                            Štefanovi Danielovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J.Bottu 212.

      

                                                                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 27.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 485
Renáta Fábryová
pondelok, 24. júl 2017

                                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         24.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Ľubomírovi Havlíčkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej  578/9.

      

                                              Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 411
Renáta Fábryová
piatok, 14. júl 2017

                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                       14.07.2017 trvalý pobyt občanovi

  Matejovi Pacalajovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 959/1.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 14.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 468
Renáta Fábryová
utorok, 06. jún 2017

                                                                   OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         06.06.2017

trvalý pobyt občanovi  Simeonovi Fodorovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Novoveská 921/40.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 422
Renáta Fábryová
štvrtok, 25. máj 2017

                                                              OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        25.05.2017 trvalý pobyt občanom

                                         Petronele Salajkovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1466/87

                                                                                     a

                                         Dane Salajkovej,  naposledy bytom Šaštín-Stráže, Zápotočná 1466/87.

      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

sastin bg dark