Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 360
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                           OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

             Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        07.03.2018 trvalý pobyt

Peter Cicu, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 84.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 357
Renáta Fábryová
streda, 07. marec 2018

                                                  OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.03.2018 trvalý pobyt

Štefanovi Ferenčíkovi,/ nar. 1981/, naposledy bytom Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 150.

      

Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.03.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 370
Renáta Fábryová
streda, 24. január 2018

OZNÁMENIE

O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                        24.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                                         Lucii Kučmovej,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Hviezdoslavova 13.

                                                                 Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 24.01.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 501
Renáta Fábryová
streda, 17. január 2018

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                     17.01.2018 trvalý pobyt občanovi

                                      Denisovi Říhovi,  naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J. Donovala 336.

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 17.01.2018

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 557
Renáta Fábryová
štvrtok, 28. december 2017

                                                    OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

           Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                        29.12.2017 trvalý pobyt občanovi

                                              Viliamovi Pobjeckému, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Alej 576.      

                                                    Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

 

V Šaštín-Stráže, dňa 28.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 425
Renáta Fábryová
štvrtok, 07. december 2017

                                                                 OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                         07.12.2017 trvalý pobyt

                                 Silvii Wirthovej, nar. 7.1.1980, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Zápotočná 1031.

      

                                               Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 07.12.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 484
Renáta Fábryová
pondelok, 21. august 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňa

      21.08.2017 trvalý pobyt občanovi

Jaroslavovi Ferenčíkovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Na Pažiti 715.      

  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 21.08.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 517
Renáta Fábryová
piatok, 28. júl 2017

Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                      28.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                            Žanete Hradilovej, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  Domky 409/64.      

                                                  Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 28.07.2017

Renáta Fábryová
  # Zobrazenia: 665
Renáta Fábryová
štvrtok, 27. júl 2017

                                                                 

 

 

            Ohlasovňa pobytu v Šaštíne-Strážach na návrh občana alebo na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti (uveďte podľa skutočnosti) podľa § 7 ods. 1 písm. f (dôvod podľa písm. d) až g) uveďte podľa skutočnosti) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom

                                                                                          27.07.2017 trvalý pobyt občanovi

                                                            Štefanovi Danielovi, naposledy bytom  Šaštín-Stráže,  J.Bottu 212.

      

                                                                Miestom nového trvalého pobytu je Mesto Šaštín – Stráže.

V Šaštín-Stráže, dňa 27.07.2017

sastin bg dark