Vyhľadať partnera:  
Číslo Dátum Partner Predmet Typ Suma
3024 19.02.2018 LESY SR, štátny podnik, Šaštín-Stráže Prenájom pozemkov F 208.95
1715 19.02.2018 Marián Kvačkaj KM-elektro, J.Hollého 829, Šaštín-Stráže Zmluva o poskytovaní technickej služby č.02/TS/2018 Z 0.00
366 19.02.2018 Slovak Telekom, a.s., Bratislava Vytýčenie telekomunikačného vedenia O 60.00
365 19.02.2018 EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o., Bratislava Priestor pre web, e-maily, databázy O 44.46
364 19.02.2018 Bureš Václav-STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Počítače O 1504.00
363 19.02.2018 ND-A. Kratochvíl s.r.o., Borský Svätý Jur Terénne úpravy na zbernom dvore O 3700.00
362 19.02.2018 Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava Tlačivá O 67.22
361 19.02.2018 Jomen, s.r.o. Štúrova 634, Šaštín-Stráže PVC a lišty O 157.00
360 19.02.2018 Tvoje náradie Zvárací invertor 2v1 CO2/MMA O 307.00
359 19.02.2018 Irrealis, spol. s.r.o., Veľká Paka Doobjednávka + montáž O 805.86
1714 19.02.2018 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Zmluva o dielo na verifikáciu a aktualizáciu pasportizácie cintorínov Z 3059.52
1713 19.02.2018 JUDr. Michal Filípek, RO Gazárka 1507/113, Šaštín-Stráže Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy Z 3560.00
1712 16.02.2018 ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Zápotočná 973, Šaštín-Stráže Dohoda č. 5/2018 o poskytnutí finančnej dotácie D 1500.00
3023 16.02.2018 Bureš Václav - STORM, Kolónia 588/64, 905 01 Senica Tonery F 537.60
3022 16.02.2018 B2B Partner s.r.o. Bratislava Regál kovový F 148.80
3021 16.02.2018 ENARA,s.r.o.,Šaštín-Stráže, Nám.slobody 942 Práce naviac + dodávka materiálu F 2251.08
3020 16.02.2018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia F 27.53
3019 16.02.2018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia F 107.65
3018 16.02.2018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia F 33.99
3017 16.02.2018 ZSE Energia, a.s., 810 00 Bratislava 1 Elektrická energia F 54.07

Strana 4 z 395

sastin bg dark