Rok 2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2018 do 30.6.2018

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018

 

Rok 2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2017 do 31.3.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2017 do 30.6.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2017 do 30.9.2017

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017

 

Rok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2016 do 17.4.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 18.4.2016 do 30.6.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2016 do 30.9.2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2016 do 31.12.2016

 

Rok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2015 do 31.3.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2015 do 30.6.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2015 do 30.9.2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2015 do 31.12.2015

 

Rok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2014 do 30.6.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2014 do 30.9.2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2014 do 31.12.2014

 

Rok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.1.2013 do 31.3.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.4.2013 do 30.6.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

 

sastin bg dark