Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 99
Lucia Orgoňová
piatok, 12. júl 2019

plagat den mesta

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 105
Lucia Orgoňová
piatok, 12. júl 2019

Mesto Šaštín-Stráže oznamuje, že Poľovnícky deň, ktorý sa mal konať 13.7.2019

v RO Gazárka je zružený.

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 110
Iveta Šimunová
streda, 03. júl 2019

turnaj

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 175
Lucia Orgoňová
streda, 12. jún 2019

8.júna sa konal 31. Záhorácky maratón a 16. Záhorácky polmaratón. Celkovo sa zúčastnilo 181 súťžiacich, z toho 46 maratóncov a 135 polmaratóncov. Súťažilo sa v 9 kategóriách, ale veľkou zaujímavosťou bol rozdiel medzi prvým a druhým bežcom na polmaratóne – len 32 sekúnd. Privítali sme aj cezhraničných športovcov, ktorí k nám zavítali z Čiech, Poľska či Maďarska.
Veľký obdiv majú domáci súťažiaci:
polmaratónci:

Igor Letko (vo svojej kategórii 22. miesto)
Vojtech Stacha (vo svojej kategórii 18. miesto)
Natália Buzayová (vo svojej kategórii 11. miesto)
Sabína Raffasederová (vo svojej kategórii 7. miesto)


maratónec: Jozef Zváč (vo svojej kategórii 11. miesto)

Víťazom vo všetkých kategóriách, takisto aj všetkým zúčastneným gratulujeme a prajeme veľa síl na ďalší ročník.

 

maraton 2019 1

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 306
Lucia Orgoňová
utorok, 11. jún 2019

Rekreačná oblasť Gazárka ožila dňa 9. júna spevom a tancom.

O 14. hod. sa začal už 9. ročník Kultúrnych slávností Mikroregión Šaštínsko.

Moderátorom bol prvýkrát slovenský herec Peter Rúfus.

Na úvod sa prihovorili prítomným predseda združenia Mikroregiónu Šaštínsko

Ing. Martin Kralovič a po ňom primátor Mgr. Jaroslav Suchánek.

V rámci programu vystúpili:

- Detský spevácky zbor 7hlások /Šaštín-Stráže

- Latino Scool /Moravský Svätý Ján

- Detský folklórny súbor Studnička /Borský Mikuláš

- Detský folklórny súbor Juránek /Borský Svätý Jur

- Folklórny krúžok Sláviček /Dojč

- Tanečná skupina ŠandS /ZUŠ Šaštín-Stráže

- Tanečný krúžok pri ZŠ /Sekule

- Detský folklórny súbor Nádej /Kuklov, Smolinské

- Cimbalová muzika Juránečka /Borský Svätý Jur

- Základná umelecká škola /Sekule

- Kamarádzi /Kúty

- Kútnica /Kúty

- Spevácky súbor Senior /JDS Šaštín-Stráže

- Folklórny súbor Kuklovjanky /Kuklov

- Folklórny súbor Slza /Borský Mikuláš

- Súbor Spievanky /MO JDS Borský Mikuláš

- Záhoráci - Smolinčané /Smolinské

- country kapela ZMRK /Moravský Svätý Ján.

Svojimi stánkami sa prezentovali obce: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Dojč, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské a Šaštín-Stráže.

Pre prítomných boli pripravené ukážky práce Klubu športovej kynológie Saxon Šaštín-Stráže + Kynologického klubu Smolinské, kolotoče, trampolína, výstava sokoliarov s možnosťou sa s dravcami vyfotiť, možnosť poprezerať si historické vozidlá či prácu remeselníkov s remeselnými stánkami a deti si mohli dať umelecky namaľovať tvár.

Súbor Senior sa predstavil s peknou pesničkou, ktorej text Vám ponúkame:

Tá stražanská dzedzina dúle kopcem začína,

frajárečku mám tam milú, co sa chlapci o ňu bijú,

šaštiňaré aj stražané.

Je to dzívča premilé, veselé a úprimné,

ona ale ešte nechce, slobodienky vzdať sa nechce,

šaštiňaré aj stražané.

Nechoc milý dzedzinú, už sa na ťa chystajú,

nechcem abys k nám víc chodzil, kamarádú sebú vodzil,

šaštiňarú aj stražanú.

Nevadzte sa proci mne, v tej stražanskej dzedzine,

já sem šuhaj jak sa patrí, kamarádzi budzme dobrí,

šaštiňaré aj stražané.  

Veríme, že sa návštevníkom tejto už tradičnej akcie páčilo a spoločne s Vami sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 232
Lucia Orgoňová
piatok, 07. jún 2019

Začiatok júna patrí už tradične k oslavám Medzinárodného dňa detí.

Komisia pre kultúru v Šaštíne – Strážach v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili aj tento rok oslavu pre deti, ktorá sa prvýkrát konala v areáli Kempu na Gazárke a podujatie sa nieslo podnázvom „ Z rozprávky do rozprávky.“ Pre deti z mesta a širšieho okolia boli pripravené súťažné stanoviska, na ktorých deti stretávali rozprávkové postavičky a mohli sa s nimi odfotiť. Po splnení všetkých stanovísk ich na konci čakala zaslúžená odmena.

Na pódiu amfiteátra vystúpili deti a mažoretky z tanečného krúžku CVČ Beťárik a tanečná skupina ŠandS zo Základnej umeleckej školy v Šaštíne – Strážach. Druhá polovica programu patrila interaktívnemu koncertu mačičiek Mici a Mňau a na záver predviedli tanečnú šou zvieratká Crazy Chichi & friends, s ktorými mali možnosť tancovať na pódiu aj tie odvážnejšie deti.

Okrem kultúrneho programu a súťaží bolo pre deti prichystané veľmi obľúbené maľovanie na tvár a niektorým sa ušla aj cukrová vata (kým sa nepokazil prístroj, čo nás veľmi mrzí). Veríme, že im to nepokazilo celkový dojem z oslavy a vynahradili si to na ďalších atrakciách ako ukážka policajnej kynológie, či skákanie na trampolíne, nafukovacom hrade a vozenie na vláčiku. Hasičskú techniku im priviezli ukázať hasiči z DHZ Kúty a DHZ Šaštín – Stráže, ktorí deťom pripravili aj penovú šou.

O podujatie Dňa detí v Šaštíne – Strážach bol tento rok veľký záujem.

Akciu si prišlo vychutnať vyše 350 detí spolu so svojimi rodičmi. Na záver by som chcela poďakovať všetkým organizátorom, štedrým sponzorom, dobrovoľníkom, miestnej organizácii JDS z.o. Šaštín – Stráže, MS Červeného kríža v Šaštíne – Strážach a Šikovným ručičkám z CVČ Beťárik.

Patrí Vám veľké ĎAKUJEM a tešíme sa opäť o rok.

                                                                                                                                                                   Mgr. Kristína Pöstenyi

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 141
Lucia Orgoňová
streda, 05. jún 2019

plagat

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 139
Iveta Šimunová
utorok, 04. jún 2019

Milióny čevenokrížskych pracovníkov a dobrovoľníkov oslavovali 8. mája Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pri tejto príležitosti 14. mája 2019 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave Slovenský Červený kríž udelil vyznamenania dobrovoľníkom, členom a ďalším vzácnym ľuďom za ich činnosť v prospech humanity.
Ocenených dobrovoľníkov prijal v Prezidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska.

Medzi ocenenými bol i Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže, ktorý sa aktívne zapája do projektov organizovaných SČK, územný spolok Senica. Dobrovoľníci a členovia pomáhajú pri organizovaní potravinovej zbierky s Kauflandom, ale taktiež organizujú zbierky šatstva, potravín, hračiek a školských potrieb.
Pri všetkých aktivitách úzko spolupracujú s vedením mesta Šaštín-Stráže, s ostatnými organizáciami v meste a cirkvou.
Každoročne členky MS SČK v Šaštíne-Strážach zabezpečujú zdravotné asistencie na kultúrno - spoločenských akciách v meste.
Pod názvom „Kvapka pre Sedembolestnú“ organizujú počas roka 3 mobilné odbery krvi.
MS SČK v Šaštíne-Strážach patrí rozsahom a počtom humanitnej pomoci medzi popredné miestne spolky v okrese Senica,
čím napomáha šíriť tie najšľachetnejšie myšlienky SČK.

Primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek a zamestnanci mesta blahoželajú všetkým členom MS SČK k udelenému vyznamenaniu.
Ocenovanie SD CK Foto Peter Brichta 224 1 (002)

Zápis do knihy cti - za Miestny spolok SČK Šaštín-Stráže, uskutočnila Mgr. Ľudmila Machová - predsedníčka.

Foto: Peter Brichta
Text: Silvia Suchá

Iveta Šimunová
  # Zobrazenia: 352
Iveta Šimunová
streda, 29. máj 2019

Sastinsko 2019 127x171mm

sastin bg dark