Základná umelecká škola v Šaštíne-Strážach pripravila 20. marca 2018 už 6. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových piesní Borinkin sláviček. Na pódiu šaštínskeho kultúrneho domu sa predstavilo celkom 28 súťažiacich z ôsmich škôl z regiónu. Okrem domácich detí z dvoch škôl v Šaštíne-Strážach, prišli speváci z Borského Mikuláša, Holíča, Kútov, Lakšárskej Novej Vsi, Sekúľ a Štefanova. V štyroch súťažných kategóriách odznelo 33 ľudových piesní. Po prvý raz sa súťažiaci mohli prezentovať aj v kategórii duety. Speváci podávali skvelé výkony a porota mala veľmi ťažkú prácu pri vyberaní víťazov. O výsledkoch rozhodovali učiteľky ZUŠ Eva Kubincová DiS.art, Nikola Tománková DiS.art a zástupcovia folklórneho súboru Borinka p. Alžbeta Melišová a Ing. Anton Macháček. Súťaž podporuje každoročne niekoľko podnikateľov z mesta i okolia, ale aj samotné mesto Šaštín-Stráže. Ceny víťazom prišiel odovzdať primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek.

Víťazi I. kategórie - najmladší žiaci:

 1. Kamila Kovaničová (Borský Mikuláš) Kdyby byla Morava
 2. Linda Machová (Šaštín-Stráže) Šalena ja bula
 3. Natália Kováčová (Kúty) Do to semkaj jede?

Víťazi II. kategórie - stredný vek:

 1. Peter Pavelka (Kúty) Páslo dzífča páva
 2. Margaréta Vajčiová (Šaštín-Stráže) Sedela na vŕšku

           Klára Žáková (Šaštín-Stráže) Páslo dievča pávy

 1. Lívia Petrášová (Sekule) Levú ruku otvírala

Víťazi III. kategórie - najstarší žiaci:

 1. Aneta Mlynarčíková (Lakšárska Nová Ves) Ptali sa mamjenka
 2. Patrícia Gachová (Lakšárska Nová Ves) Predsa su ja dcéra
 3. Denis Danihel (Šaštín-Stráže) Umrela mi mama

Víťazi IV. kategórie - duety:

 1. Sabina Vilémová a Aneta Mlynarčíková (Lakšárska Nová Ves) Na vracovském kostelíčku
 2. Lucia Križánková a Miroslav Bernát (Štefanov) Pod tým naším okénečkem
 3. Peter a Pavol Pavelkovci (Kúty) Prekáračky

Ceny Ing. Márie Vítovcovej za mimoriadny hudobný prejav:

       Emma Ester Ercolano (Šaštín-Stráže) A ja taká dzívočka

       Alex Kolibjár (Sekule) Čie sú to kone?

       Lívia Petrášová a Alex Kolibjár (Sekule) Hlboký jarčok

 

Text: Mgr. Ľudmila Machová

Foto: Daniela Smolinská

Text k foto: Primátor mesta a víťazi všetkých kategórií súťaže

 

Za podporu tejto súťaže ďakujeme nasledovným sponzorom:

Hudobniny Šaštín-Stráže – p. Juračka,

mesto Šaštín-Stráže,

Firma PCP elektro,

pani Alžbeta Melišová,

pani Zdenka Halásová z predajne Zlatníctvo v Šaštíne-Strážach,

pani Dáša Kralovičová z kvetinárstva v Strážach,

pán Rudolf Havel z Potravín HEJS v Šaštíne-Strážach,

pán Roman Phan z predajne odevy v Šaštíne-Strážach,

pani Janka Hurbanová a Firma Hurban Trade zo Šaštína-Stráží,

Lekáreň na námestí v Šaštíne-Strážach,

pán Igor Skokánek, majiteľ reštaurácie Tropic,

pani Zuzana Slováková z potravín Slniečko v Šaštíne-Strážach,

pani Mária Hromkovičová z reštaurácie Dolina v Bor. Sv. Jure,

pán Jozef Novák z Koválova,

pán Pavol Nesnadný z predajne Tager s. r. o. z Borského Mikuláša

a ďalší...

 

VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUJEME!

 

Borinkin slavicek 2018

sastin bg dark