Po týždňoch stavebných prác v priestoroch prízemia mestského úradu sa telesne postihnutí dočkali chvíle, keď zobrali do rúk upratovacie náradie a sami dokončili najdôležitejšie práce. Nový klub poskytuje teraz oveľa väčší priestor na stretávanie sa a doslova si pýta ďalšie aktivity členov ZO SZTP. Mesto vyhovelo požiadavkám seniorov a nie malou účasťou priložilo ruku k dielu. Členovia organizácie s radosťou dokončili najpotrebnejšie práce a teraz budú pridávať už len detaily na zútulnenie priestorov.

Slávnostné otvorenie vynoveného klubu prebehlo 22. marca 2018 za účasti primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, správcu farnosti pátra Martina Lehončáka OSPPE, hlavného kontrolóra mesta Ing. Antona Mošaťa, predsedníčky ZO SZTP pani Lujzy Kuníkovej, členov rady organizácie a ďalších jej členov. Po prestrihnutí pásky páter Martin požehnal priestory klubu ale aj jeho členov, aby sa im tu páčilo a stretávali sa v láske a porozumení. Krátkym príhovorom všetkých pozdravil aj primátor mesta.

Po tejto slávnosti nasledovala prvá aktivita v klube - beseda so spisovateľkami, ktoré prišli od Nového Mesta nad Váhom - pani Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou - Hladkou. Obe sú v dôchodkovom veku a už vyše dvadsať rokov rozdávajú po celom Slovensku radosť cez písané či hovorené slovo. Prvá zúročila svoju prácu v centre poradensko-psychologických služieb, aby na papieri zachytila ľudské príbehy a osudy tak blízke tým našim. Druhá spisovateľka, pôvodne ekonómka, cez poéziu prináša pohľad na svet, na vzťahy a veci v ňom, ktoré majú raz váhu bremena, raz váhu ľahkého pierka. Prednáška s názvom Žena je stvorená pre lásku, bola ozajstným darčekom všetkým prítomným ženám. Ťažké životné príbehy podané z úst spisovateľky Pomajbovej, ktoré nám pripomínali mnohé skutočnosti z nášho okolia, odľahčovali slová poézie z úst druhej spisovateľky Hrokotovej. Príbehy zo života vnášali slzy do očí a zovreli hrdlo nejednej ženy a matky. Hodinka v prítomnosti dvoch spisovateliek prebehla veľmi rýchlo, ale bola krásnym pozastavením sa v dnešnej uponáhľanej dobe. Táto beseda bola určite krásnym darčekom pre všetkých prítomných pri príležitosti otvorenia nového klubu, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Mgr. Jaroslav Suchánek, vedúca mestskej knižnice pani Jana Labašová, predsedníčka ZO SZTP pani Lujza Kuníková a mnohí členovia organizácie, ktorí zaplnili zväčšené priestory klubu do posledného miesta.

Po ukončení besedy sa nezabudlo ani na narodeninovú gratuláciu pre jednu z členiek a krátke posedenie so spisovateľkami. Všetkým želáme, aby sa v nových priestoroch často stretávali pri krásnych aktivitách, ktoré sú spríjemnením všedných dní pre všetkých dôchodcov. Aj touto cestou vyslovuje vedenie ZO SZTP poďakovanie vedeniu mesta, na čele s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom, a taktiež všetkým zamestnancom MsÚ, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii priestorov.

 

                                                                                                                                                                                 Mgr. Ľudmila Machová

 

SZTP nove priestory 12018

SZTP nove priestory 22018

SZTP nove priestory 32018

SZTP nove priestory 42018

SZTP nove priestory 52018

SZTP nove priestory 62018

SZTP nove priestory 72018

SZTP nove priestory 82018

SZTP nove priestory 92018

SZTP nove priestory 102018

SZTP nove priestory 112018

SZTP nove priestory 122018

SZTP nove priestory 132018

SZTP nove priestory 142018

SZTP nove priestory 152018

SZTP nove priestory 162018

SZTP nove priestory 172018

SZTP nove priestory 182018

sastin bg dark