V čase veľkonočných sviatkov mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili už tretí ročník veľkonočnej pátračky pre deti a rodičov, ktorá sa tentokrát konala v rekreačnej oblasti Gazárka. Deti mali za úlohu nájsť 5 vajíčok, ktoré sa poskrývali v priestore kempu, za čo dostali sladkú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich špeciálna odmena - veľkonočný korbáč. Nachystané boli aj tri športové stanovištia, kde si mohli deti zaskákať vo vreciach, hľadať ukryté kuriatka a pretekať na kolobežkách. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený horúci čaj. Tomuto podujatiu prialo i pokojné jarné počasie, ktorého sa zúčastnilo vyše 130 detí v sprievode rodičov.

 

velkon patracka 12018

velkon patracka 22018

velkon patracka 32018

velkon patracka 42018

velkon patracka 52018

velkon patracka 62018

velkon patracka 72018

velkon patracka 82018

velkon patracka 92018

velkon patracka 102018

velkon patracka 112018

velkon patracka 122018

velkon patracka 132018

velkon patracka 142018

velkon patracka 152018

velkon patracka 162018

velkon patracka 172018

velkon patracka 182018

velkon patracka 192018

velkon patracka 202018

velkon patracka 212018

 

velkon patracka 222018

velkon patracka 232018

velkon patracka 242018

velkon patracka 252018

velkon patracka 262018

velkon patracka 272018

velkon patracka 282018

velkon patracka 292018

sastin bg dark