Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, vysádzanie stromčekov a kríčkov, čistenie prírody a iné aktivity. Plagátmi a hlásením v mestskom rozhlase sme oslovili dobrovoľníkov, spoločenstvá vlastníkov bytov, firmy, spoločenské organizácie a všetky školy v našom meste. Akcia prebiehala celý týždeň od 16. do 23.4.2018. Súčasťou tejto akcie bol aj zber papiera, za ktorý dostali všetky školy odpadové koše na triedený odpad. Celkom sa podarilo nazbierať 1 112 kg papiera. Odmenenými za najväčšie množstvo papiera boli žiaci:

Peter Samek 387 kg, Grétka Čechová 70 kg a Sebastian a Samuel Kuník, každý 40 kg.

 

Čo sa nám podarilo:

  • s pomocou dobrovoľníkov vyčistiť časť priestoru potoka pri Bazilikone, kde sa vyzbieralo 12 ks vriec odpadu a 4 ks pneumatík a cestu na Kuklov, kde sa vyzbieralo 20 ks vriec odpadu,
  • žiaci z našich škôl upratali priestory pri potoku za štadiónom TJ Slovan Šaštín a na Gazárke a vonkajšie priestory škôl,
  • členovia Zväzu telesne postihnutých spolu so zamestnancami upratali a skrášlili priestor okolo knižnice a CVČ Beťárik,
  • zamestnanci Mestského úradu upratali a skrášlili priestor okolo úradu,
  • členovia Jednoty dôchodcov upratali a vysadili kríčky pri klube Jednoty dôchodcov,
  • členovia poľovníckeho združenia upratali viaceré lesné úseky,
  • priaznivci beach volejbalu upratali a pripravili plážové ihriská,
  • členovia rybárskeho zväzu upratali priestor okolo chovných rybníkov.  

 

     Deň Zeme má okrem svojho praktického významu i symbolický rozmer, je totiž verejným vyjadrením prispieť k vytvoreniu čistejšieho a zdravšieho sveta pre nás, ale hlavne pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

Mesto Šaštín-Stráže chce vyjadriť veľké ďakujem všetkým, ktorí osobne prispeli ku skrášleniu nášho mesta!

 

Den Zeme 12018

Den Zeme 22018

Den Zeme 32018

Den Zeme 42018

Den Zeme 52018

Den Zeme 62018

Den Zeme 72018

Den Zeme 82018

Den Zeme 92018

Den Zeme 102018

Den Zeme 112018

Den Zeme 142018

Den Zeme 152018

Den Zeme 162018

Den Zeme 172018

Den Zeme 182018

Den Zeme 192018

Den Zeme 202018

Den Zeme 212018

Den Zeme 222018

 

 

sastin bg dark