Centrum voľného času Beťárik a ZŠ Šaštín – Stráže zorganizovalo pre deti z nášho okresu súťaž v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Súťaž sa uskutočnila v meste Šaštín- Stráže v dňoch 28.a 29. mája v priestoroch ZUŠ. Išlo už o 19. ročník danej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 190 detí z týchto škôl : ZŠ Sadová Senica, ZŠ Mudrochova Senica, ZŠ V.P.Tótha Senica, ZŠ Komenského Senica, Cool School Senica, ZŠ Čáry, ZŠ Dojč, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stráže a hostiteľská škola ZŠ Šaštín.

Súťažilo sa v štyroch disciplínach: v slovnom prejave, v hudobnom prejave, v kolektívnom vystúpení a vo vlastnej tvorbe. Súťaž bola na veľmi dobrej úrovni a prebehla v priaznivej a uvoľnenej atmosfére.

CVČ ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tejto v našom okrese ojedinelej súťaži.

                                                                                                                                                                Za organizátorov: I. Szőkeová, CVČ

                                                                                                                                                                  Mgr. B. Balgová, ZŠ Šaštín- Stráže    

shakespeare v nás vyhodnotenie 1 2018

shakespeare v nás vyhodnotenie 2 2018

Shakespear 1

Shakespear 2

Shakespear 3

Shakespear 4

Shakespear 5

Shakespear 6

Shakespear 7

Shakespear 8

Shakespear 9

Shakespear 10

Shakespear 11

Shakespear 12

Shakespear 13

Shakespear 14

Shakespear 15

Shakespear 16

Shakespear 17

Shakespear 18

Shakespear 19

Shakespear 20

Shakespear 21

Shakespear 22

Shakespear 23

 

 

 

sastin bg dark