Centrum voľného času Beťárik a ZŠ Šaštín – Stráže zorganizovalo pre deti z nášho okresu súťaž v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Súťaž sa uskutočnila v meste Šaštín- Stráže v dňoch 28.a 29. mája v priestoroch ZUŠ. Išlo už o 19. ročník danej súťaže, ktorej sa zúčastnilo 190 detí z týchto škôl : ZŠ Sadová Senica, ZŠ Mudrochova Senica, ZŠ V.P.Tótha Senica, ZŠ Komenského Senica, Cool School Senica, ZŠ Čáry, ZŠ Dojč, ZŠ s MŠ Štefanov, ZŠ Sekule, ZŠ s MŠ Cerová, ZŠ s MŠ Borský Sv. Jur, ZŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stráže a hostiteľská škola ZŠ Šaštín.

Súťažilo sa v štyroch disciplínach: v slovnom prejave, v hudobnom prejave, v kolektívnom vystúpení a vo vlastnej tvorbe. Súťaž bola na veľmi dobrej úrovni a prebehla v priaznivej a uvoľnenej atmosfére.

CVČ ďakuje všetkým, ktorí sa spolupodieľali na tejto v našom okrese ojedinelej súťaži.

                                                                                                                                                                Za organizátorov: I. Szőkeová, CVČ

                                                                                                                                                                  Mgr. B. Balgová, ZŠ Šaštín- Stráže    

shakespeare v nás vyhodnotenie 1 2018

shakespeare v nás vyhodnotenie 2 2018

Shakespear 1

Shakespear 2

Shakespear 3

Shakespear 4

Shakespear 5

Shakespear 6

Shakespear 7

Shakespear 8

Shakespear 9

Shakespear 10

Shakespear 11

Shakespear 12

Shakespear 13

Shakespear 14

Shakespear 15

Shakespear 16

Shakespear 17

Shakespear 18

Shakespear 19

Shakespear 20

Shakespear 21

Shakespear 22

Shakespear 23