Už 3. športové hry seniorov okresu Senica sa niesli v znamení pripravenosti bojovať a dobre reprezentovať svoju základnú organizáciu jednoty dôchodcov slovenska. Zišlo sa nás 115 seniorov z 18 základných organizácii v areáli Základnej školy v Senici a to 48 mužov a 67 žien. Športové hry seniorov otvorila a všetkých srdečne privítala podpredsedníčka Okresnej organizácie JDS pani Mária Jamrišková. Privítala i hostí a to primátora mesta Senica Branislava Grima, pána Ondreja Krajčiho koordinátora tretieho sektora, čestnú predsedníčku OO JDS pani Boženu Hradskú, riaditeľa Základnej školy v Senici Vladimíra Šváčka, celý organizačný tím a to rozhodcov a podporovateľov. Po prečítaní sľubu športovcov a sľubu rozhodcov boli športové hry otvorené. Súťažilo sa v 18 disciplínach, pričom 9 bolo určených pre ženy a 9 pre mužov. Našu organizáciu Jednoty dôchodcov, ZO Šaštín-Stráže reprezentovali : pp. Jolana Černá, Anička Kovaničová, Emília Zváčová a Rozália Malíkovaa z mužov : pp. Jozef Tokár a Anton Huk. A že nás reprezentovali veľmi dobre o tom hovorí aj úroda medailí pre našu organizáciu a to 2 zlaté a 1 bronzová. V šípkach zlato získala pani Anna Kovaničová, v skákaní na švihadle zlatú získala pani Emília Zváčová a bronzovú medailu v behu na 200 m získal pre našu organizáciu JDS ZO Šaštín-Stráže pán Anton Huk. Srdečne blahoželáme k získaným medailám a zo srdca im všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej organizácie. Je vidieť, že možnosť pohybovať sa a súťaživý duch stále žije i v nás senioroch.

                                                                                                                      Mária Vizváryová, predseda JDS-ZO Šaštín-Stráže

JDS hry 1

JDS hry 2

JDS hry 3

JDS hry 4

JDS hry 5

JDS hry 6

sastin bg dark