Zápis do krúžkov bude v CVČ od 3. do 7. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod. Prihlášky budú k dispozícii v škole 3.9 a následne v CVČ Beťárik. Do 22.9.2018 nám môžete venovať aj svoj vzdelávací poukaz, ktorý obdržíte vo svojej škole. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                        Mgr. Hana Komorná

                                                                                                                                             riaditeľka CVČ

ponuka krúžkov

poplatky krúžkov

sastin bg dark