Nešetri si slová chvály, kým tvoji priatelia zomrú,

nepíš im na náhrobné kamene.

Radšej im všetko pekné povedz hneď teraz.

                                                         Anna Cumis

     Veľmi rada píšem, keď ma niečo poteší a stretnem pri tom dobrých ľudí. Tak tomu bolo aj 21.9.2018, kedy sa uskutočnilo stretnutie seniorov pri táboráku na Gazárke, ktoré zorganizovala miestna organizácia jednoty dôchodcov – tak ako každý rok. Nikto netušil aké bude počasie, keď sa táborák plánoval, ale vyšlo na jednotku. Bol to asi posledný krásny deň tohto leta. Po ňom nastala rovnodennosť a ochladilo sa.

     Na rozlúčku s letom pozval výbor jednoty dôchodcov aj klientov zariadenia pre seniorov z nášho mesta, za čo im patrí vďaka. Druhá vďaka patrí dievčatám z miestnej organizácie KDH, ktoré pomohli priviesť do Gazárky obyvateľov ZPS na vozíčkoch. Myslím si, že toto gesto svedčí o tom, že sú na svete i mladí ľudia, ktorým záleží na starých ľuďoch. Verím tomu, že títo klienti budú dlho spomínať na toto podujatie, ktoré im osviežilo každodenný život a na ľudí, ktorí im to dožičili. Tretia vďaka patrí primátorovi Mgr. Jaroslavovi Suchánkovi, ktorý sa tiež zúčastnil tohto podujatia, čo znamená, že si váži staroby. Pri tejto príležitosti si naše členky JDS ako vďaku, že mu nie sme ľahostajné, s ním zatancovali.

     Myslím si, že kto nebol na tomto podujatí môže banovať, že presedel jeden krásny deň doma a nestrávil ho v spoločnosti svojich rovesníkov. Veď nejde o ten špekáčik (ktorý sme si o.i. opekali), ale o spoločnosť ľudí, ktorých máme radi, lebo tých spoločne strávených dní nemusí byť už až tak veľa.

                                                                          

Margita Macenauerová, členka JDS Šaštín-Stráže

 

JDS taborak 1

JDS taborak 2

JDS taborak 3

JDS taborak 4

JDS taborak 6

JDS taborak 7

JDS taborak 8

JDS taborak 9

JDS taborak 10

JDS taborak5

sastin bg dark