Osláv 800. výročia nášho mesta 1. a 2 septembra 2018 sa zúčastnili i zástupcovia mesta Brody na Ukrajine. Súčasťou osláv bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi našimi mestami.

Veľmi sa im u nás páčila srdečnosť a pohostinnosť i program, ktorý sme im v rámci osláv pripravili. Ako poďakovanie, ale zároveň i rozšírenie spolupráce pozval primátor mesta Brody Anatolij Belej na návštevu nášho primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a zástupcov nášho mesta.

Mesto Brody sa nachádza vo Lvovskej oblasti asi 800 km od nášho mesta. Je to mesto s hlbokou históriou, ale i so snahou vstupu do modernej a rozvíjajúcej sa Európy. Okrem historických pamiatok nám ukázali i nový závod automobilky Volkswagen, kde pracuje 850 ľudí, jednu zo svojich Základných škôl, cintorín, na ktorom je pochovaných 6 mladých vojakov z terajšieho vojnového konfliktu, mestský úrad ale i krásne historické mesto Lvov.

Srdečnosť i pohostinnosť nás presvedčili o tom, že spolupráca medzi mestami Brody a Šaštín-Stráže sa bude i naďalej rozvíjať.       

 

 

UK1

UK3

UK4

UK5

UK6

UK7

UK8

UK9

UK10

UK11

UK12

UK13

UK14

UK15

UK16

UK17

Ukraj.5

Ukraj.

ukraj.1

Ukraj.6

Ukraj.7

Ukraj.9

sastin bg dark