Dňa 18.10.2018 sme mali v klube Jednoty dôchodcov v Šaštine-Strážach milú akciu, prišli medzi nás pracovníci občianského združenia Hlas nášho srdca, ktorý u nás v klube zorganizovali :   DEŇ   ZDRAVÉHO  SRDCA.

Účastníkov stretnutia pozdravila a hosti privítala pani Maria Vizváryova, predsedníčka JDS,ZO Šaštin-Stráže. Následne sa ujal slova pán Kasarda, predstavil činnosť ich občianskeňého združenia, oboznámil nás s ambasádorkou projektu pani Kamilou Magálovou prostredníctvo projekcie a predstavil prednášajúceho prof. MUDr. Jána Murína, CSc – kardiológa. Prednáška bola veľmi pútavá a týkala sa srdcového zlyhávania - veď na Slovensku má na svedomí viac ako 2500 životov ročne a trpí ním každý piaty slovák. Správnym prístupom však vieme hrozby tohto ochorenia odstrániť či zmierniť. Prevencia chráni život – hovoril pán profesor. Prednáška bola prerušovaná otázkami našich členov a to : kedy je potrebné merať si tlak, koľko vína si možme dopriať, aké sú príznaky srdcového zlyhávania, opuchajú mi nohy – je to zadržiavanie vody alebo priberám – ale i konkrétne príklady choroby srdca a vhodné lieky, alergia na ne a pod. Meranie tlaku nás uspokojilo, pretože namerané hodnoty boli primerané veku. Možnosť zmerať si bezbolestne vnútro očný tlak očným lekárom bude v klube po dohode s pani lekárkou, pretože jej chrípka nedovolila prísť. Na záver zdravé občerstvenie a osvieženie, súťaž o knihu bola peknou bodkou za príjemne stráveným popoludním. Už teraz sa tešime na ďalšiu návštevu občianského združenia - Hlas nášho srdca – veď ešte veľa otázok zostalo otvorených a milých ľudí radi privítame u nás v klube – ďakujeme .

                                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

DZS 1

DZS 2

DZS 3

DZS 4

sastin bg dark