V živote človeka je veľa chvíľ a dôvodov za čo mu môžeme ďakovať. Veľakrát sa stáva, že to odkladáme, nestíhame, čas uteká a často sa stane, že to tomu dotyčnému nestihneme povedať a už tu medzi nami nie je. Teraz je ten čas ďakovať...

Vedenie mesta Šaštín-Stráže spolu s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom sa rozhodlo poďakovať tým, ktorí pre toto mesto veľa urobili, tým, ktorí v rozhodujúcej chvíli neváhali a snažili sa pomôcť pri záchrane života, tým ktorí svojou prácou napomáhali chodu združenia, kultúre, vzdelávaniu a športovaniu mládeže, alebo len jednoducho mali srdce na svojom mieste a pomáhali tam, kde videli potrebu.

Ocenenie sa uskutočnilo 25.10.2018 o 15 hod. v sobášnej miestnosti mestského úradu.

Slová, ktoré si ocenení vypočuli ako poďakovanie od mesta:

Búzay Silvester - mesto Vám chce poďakovať za celoživotnú činnosť vo vašom elektrikárskom odbore, za vašu trpezlivosť a dochvíľnosť nielen v službe mestu ale i naším obyvateľom.

Ďakujeme

Čulenová Eleonóra - prevádzkovanie pekárne pre ženu spolu s rodinou určite nebola

ľahká vec a mnohí môžeme potvrdiť, že ste to robili veľmi dobre. Chlebík z Hercogových

pekárne sa v mnohých rodinách spomína dodnes. Mesto Vám chce poďakovať za 21

ročnú poctivú prácu v pekárni ale i za vaše láskavé srdce, ktoré 15 rokov dodávalo

bezplatne chlebík do MŠ v Strážach.

Ďakujeme

 

Mgr. Lajda Ivan - mesto Vám chce poďakovať za pomoc pri záchrane topiaceho sa človeka v jazere na Gazárke. V živote človeka bývajú momenty, kedy sa treba rýchlo a správne rozhodnúť a vy ste sa rozhodli správne a pomohli ste.

Ďakujeme

(Ospravedlnil sa)

 

Ožvoldík Otto - sú medzi nami ľudia, ktorí sú obdarení kreativitou. Skrášľujú nám naše kultúrne prostredie a robia náš život krajší. Mesto Vám chce poďakovať za všetku umeleckú tvorbu v kronikách, na plagátoch i v obrazoch, ktoré ste vytvorili a veríme, že ešte vytvoríte.

Ďakujeme

Pobjecký Viktor - mesto Vám chce poďakovať za dlhoročnú prácu v rybárskom združení vo funkcii hospodára, za organizovanie brigád na Gazárke, výlov a zarybňovanie.

Svojou prácou ste sa zaslúžili o budovanie a rozvoj rybárskej organizácie v našom meste.

Ďakujeme

Cenu prevzala vnučka Timea Pobjecká.

PhDr. Ladislav Hagara, PhD. - napísal množstvo kníh o hubách. Vo svojej publikačnej činnosti často čerpal skúsenosti z lesov Záhoria. Vo svojej poslednej Ottovej encyklopédii húb publikuje 63 druhov húb z okolia Šaštínska, ktoré často spomína i vo svojich ďalších knihách. Veríme, že v budúcnosti budeme jeho veľkú záľubu k hubám môcť spoznávať na prednáškach na našich školách alebo v združeniach dôchodcov.

Ďakujeme

(Ospravedlnil sa)

Žák Marcel st. - mesto Vám chce poďakovať za celoživotnú prácu v dychovej hudbe Strážanka, ktorou ste nielen odprevádzali zosnulých z nášho mesta, ale hlavne rozveseľovali ľudí na svadbách, zábavách, prvomájových oslavách a rôznych kultúrnych akciách a tiež za pomoc mestu pri zváračským prácach ako tomu bolo napr. pri stojane na popisku k elektrickému stĺpu, ktorý stojí pred mestským úradom.

Ďakujeme

(Ospravedlnil sa)

Albína Štefancová, Mária Dostálová, Zdenka Gazárková - JDS z nášho mesta pripravuje pre svojich členov rôzne kultúrne ale i športové aktivity. Byť pripravený pomôcť pri záchrane života, to si človek nenaplánuje, to prináša život. Mesto Vám chce poďakovať za pomoc pri záchrane života Vašej členky JDS. Život sa bohužiaľ nepodarilo zachrániť, ale Vám patrí za tú námahu tiež úprimné

Ďakujeme

Po odovzdaní cien sa k oceneným prihovoril primátor Mgr. Jaroslav Suchánek, prednesom básní prispela k peknému stretnutiu Elena Ovečková a príjemné stretnutie pokračovalo posedením prí kávičke.

Určite je medzi nami ešte veľa ľudí, ktorí si zaslúžia pozornosť vedenia mesta, ktoré chce v oceňovaní občanov pokračovať i v budúcnosti, aby to slovo Ďakujeme bolo živé a plnilo svoju podstatu.

                                                                                                                                                                               Silvia Suchá             

 

Ocenovanie obcanov 1

Ocenovanie obcanov 2

Ocenovanie obcanov 3

Ocenovanie obcanov 4

Ocenovanie obcanov 5

Ocenovanie obcanov 6

Ocenovanie obcanov 7

Ocenovanie obcanov 8

Ocenovanie obcanov 9

Ocenovanie obcanov 10

Ocenovanie obcanov 11                                       

sastin bg dark