Rekreačná oblasť Gazárka ožila dňa 9. júna spevom a tancom.

O 14. hod. sa začal už 9. ročník Kultúrnych slávností Mikroregión Šaštínsko.

Moderátorom bol prvýkrát slovenský herec Peter Rúfus.

Na úvod sa prihovorili prítomným predseda združenia Mikroregiónu Šaštínsko

Ing. Martin Kralovič a po ňom primátor Mgr. Jaroslav Suchánek.

V rámci programu vystúpili:

- Detský spevácky zbor 7hlások /Šaštín-Stráže

- Latino Scool /Moravský Svätý Ján

- Detský folklórny súbor Studnička /Borský Mikuláš

- Detský folklórny súbor Juránek /Borský Svätý Jur

- Folklórny krúžok Sláviček /Dojč

- Tanečná skupina ŠandS /ZUŠ Šaštín-Stráže

- Tanečný krúžok pri ZŠ /Sekule

- Detský folklórny súbor Nádej /Kuklov, Smolinské

- Cimbalová muzika Juránečka /Borský Svätý Jur

- Základná umelecká škola /Sekule

- Kamarádzi /Kúty

- Kútnica /Kúty

- Spevácky súbor Senior /JDS Šaštín-Stráže

- Folklórny súbor Kuklovjanky /Kuklov

- Folklórny súbor Slza /Borský Mikuláš

- Súbor Spievanky /MO JDS Borský Mikuláš

- Záhoráci - Smolinčané /Smolinské

- country kapela ZMRK /Moravský Svätý Ján.

Svojimi stánkami sa prezentovali obce: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Dojč, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské a Šaštín-Stráže.

Pre prítomných boli pripravené ukážky práce Klubu športovej kynológie Saxon Šaštín-Stráže + Kynologického klubu Smolinské, kolotoče, trampolína, výstava sokoliarov s možnosťou sa s dravcami vyfotiť, možnosť poprezerať si historické vozidlá či prácu remeselníkov s remeselnými stánkami a deti si mohli dať umelecky namaľovať tvár.

Súbor Senior sa predstavil s peknou pesničkou, ktorej text Vám ponúkame:

Tá stražanská dzedzina dúle kopcem začína,

frajárečku mám tam milú, co sa chlapci o ňu bijú,

šaštiňaré aj stražané.

Je to dzívča premilé, veselé a úprimné,

ona ale ešte nechce, slobodienky vzdať sa nechce,

šaštiňaré aj stražané.

Nechoc milý dzedzinú, už sa na ťa chystajú,

nechcem abys k nám víc chodzil, kamarádú sebú vodzil,

šaštiňarú aj stražanú.

Nevadzte sa proci mne, v tej stražanskej dzedzine,

já sem šuhaj jak sa patrí, kamarádzi budzme dobrí,

šaštiňaré aj stražané.  

Veríme, že sa návštevníkom tejto už tradičnej akcie páčilo a spoločne s Vami sa tešíme na ďalšie stretnutie.

mikroregion 1

mikroregion 2

mikroregion 3

mikroregion 4

mikroregion 5

mikroregion 7

mikroregion 8

mikroregion 9

mikroregion 10

mikroregion 11

mikroregion 12

mikroregion 13

mikroregion 14

mikroregion 15

mikroregion 16

mikroregion 17

mikroregion 18

mikroregion 19

mikroregion 20

mikroregion 21

mikroregion 22

mikroregion 23

mikroregion 24

sastin bg dark