Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 515
Lucia Orgoňová
streda, 31. október 2018

V živote človeka je veľa chvíľ a dôvodov za čo mu môžeme ďakovať. Veľakrát sa stáva, že to odkladáme, nestíhame, čas uteká a často sa stane, že to tomu dotyčnému nestihneme povedať a už tu medzi nami nie je. Teraz je ten čas ďakovať...

Vedenie mesta Šaštín-Stráže spolu s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom sa rozhodlo poďakovať tým, ktorí pre toto mesto veľa urobili, tým, ktorí v rozhodujúcej chvíli neváhali a snažili sa pomôcť pri záchrane života, tým ktorí svojou prácou napomáhali chodu združenia, kultúre, vzdelávaniu a športovaniu mládeže, alebo len jednoducho mali srdce na svojom mieste a pomáhali tam, kde videli potrebu.

Ocenenie sa uskutočnilo 25.10.2018 o 15 hod. v sobášnej miestnosti mestského úradu.

Slová, ktoré si ocenení vypočuli ako poďakovanie od mesta:

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 508
Lucia Orgoňová
streda, 31. október 2018

OZNAM odber krvi

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 536
Lucia Orgoňová
streda, 24. október 2018

Dňa 18.10.2018 o 14,00 hod sa náš súbor Senior - vedúca súboru pani Anna Bakičová a vedenie Zariadenia pre seniorov vzájomne dohodli na návšteve klientov s peknou piesňou na perách. A verte, že neostalo pri jednej pesničke, spolu so súborom spievala celá jedáleň za úžasného sprevádzania dvoch harmoník. Bolo to krásne popoludnie strávené v zariadení pri príležitosti mesiaca októbra - úcta k starším. Sladké prekvapenie na záver bolo iba peknou bodkou za návštevou v tomto zariadení. Prídeme za Vami zase znelo z úst našich členov Jednoty dôchodcov, Šaštín-Stráže.

                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 461
Lucia Orgoňová
pondelok, 22. október 2018

Dňa 18.10.2018 sme mali v klube Jednoty dôchodcov v Šaštine-Strážach milú akciu, prišli medzi nás pracovníci občianského združenia Hlas nášho srdca, ktorý u nás v klube zorganizovali :   DEŇ   ZDRAVÉHO  SRDCA.

Účastníkov stretnutia pozdravila a hosti privítala pani Maria Vizváryova, predsedníčka JDS,ZO Šaštin-Stráže. Následne sa ujal slova pán Kasarda, predstavil činnosť ich občianskeňého združenia, oboznámil nás s ambasádorkou projektu pani Kamilou Magálovou prostredníctvo projekcie a predstavil prednášajúceho prof. MUDr. Jána Murína, CSc – kardiológa. Prednáška bola veľmi pútavá a týkala sa srdcového zlyhávania - veď na Slovensku má na svedomí viac ako 2500 životov ročne a trpí ním každý piaty slovák. Správnym prístupom však vieme hrozby tohto ochorenia odstrániť či zmierniť. Prevencia chráni život – hovoril pán profesor. Prednáška bola prerušovaná otázkami našich členov a to : kedy je potrebné merať si tlak, koľko vína si možme dopriať, aké sú príznaky srdcového zlyhávania, opuchajú mi nohy – je to zadržiavanie vody alebo priberám – ale i konkrétne príklady choroby srdca a vhodné lieky, alergia na ne a pod. Meranie tlaku nás uspokojilo, pretože namerané hodnoty boli primerané veku. Možnosť zmerať si bezbolestne vnútro očný tlak očným lekárom bude v klube po dohode s pani lekárkou, pretože jej chrípka nedovolila prísť. Na záver zdravé občerstvenie a osvieženie, súťaž o knihu bola peknou bodkou za príjemne stráveným popoludním. Už teraz sa tešime na ďalšiu návštevu občianského združenia - Hlas nášho srdca – veď ešte veľa otázok zostalo otvorených a milých ľudí radi privítame u nás v klube – ďakujeme .

                                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 478
Lucia Orgoňová
pondelok, 22. október 2018

Nordic walking

  • je to severska chôdza – inak mladý druh športu. Vznikol vo Finsku, je to bezpečná, jednoduchá, efektívna a zábavna cesta k zdokonaleniu kondície bez ohľadu na vek, pohlavie alebo telesnú zdatnosť. Pri chôdzi s palicami je zapojených 600 svalov v tele, horná časť tela preberá až 30 percent práce nôh a odľahčuje ich od záťaže. Je to šport jednoduchý, finančne nenáročný a veľmi efektívny pre udržiavanie kondície.
  • Takto znela pozvánka pre našich členov Jednoty dôchodcov, ZO Šaštin-Stráže na prvé stretnutie s inštruktorkou pani konateľkou rekreačného strediska Gazárka Mgr. Patríciou Havlíčkovou dňa 10.10.2018. Boli sme pozornými poslucháčkami a dozvedeli sme sa ako si nastaviť palice a vyskúšali sme si základnú chôdzu, držanie tela, rúk a zapojenie všetkých svalov. Nakoniec sme si vyskúšali chôdzu priamo na lesnom chodníku a musím sa pochváliť – pani inštruktorka nám povedala, že sme šikovné. Určite sa budeme tešit na ďalšie lekcie a sľúbili sme si, že budeme chodiť každú stredu na hodinku do lesa. Držte nám palce – aby sme vydržali.

                                                                                                                                                  Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 589
Lucia Orgoňová
piatok, 19. október 2018

Hodova zabava

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 450
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Moji milí – jeden básnik povedal : človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi ......

Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. I v živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavost. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. I u nás to nebolo inak. Stretli sme sa dňa 7.10.2018 v dome kultúry, aby sme vzdali úctu, lásku a pozornosť našim seniorom. Stetnutie pripravila Jednota dôchodcov, základná organizácia Šaštín-Stráže v spolupráci s Mestom Šaštín-Stráže. Príjemní hostia, krásne a povzbudzujúce príhovory, úžasné vystúpenie Kamilky Kovaničovej, súboru Juránek, báseň v podaní Vierky Rundovej i Rozálie Slovákovej – to boli všetko úžasne chvíle strávené v našom kultúrnom dome.

Na záver mi dovoľte citát od našej panovníčky Márie Terézie : Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.

                                                                                                                                                                 Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 494
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Krásne slnečné nedeľné popoludnie a hlavne veterné prialo šarkanom, ktorí sa rozlietali na "Zváčke" v Strážach. :) Prišli deti aj rodičia, ktorí predviedli svojim deťom ako sa tie šarkany púšťajú. Animátori z oratória a vychovávateľky z CVČ spestrili toto podujatie tvorivými dielničkami, servisom na pokazené šarkany, hudbou a ovocným čajíkom :) Na začiatku sa prihovoril páter Michal, ktorý otvoril toto podujatie kratučkou modlitbou a pár slovami a riaditeľka CVČ, ktorá oboznámila s programom. Porota zložená z animátorov na čele s pánom primátorom Jaroslavom Suchánkom hodnotila po domácky zhotoveného šarkana, najvyššie lietajúcich šarkanov, najdlhšie lietajúceho vytrvalca a najlepšie technicky zvládnutého šarkana. Na záver si majitelia šarkanom prevzali ocenenie a odmenu od pátra Martina a maličká drobnosť sa ušla každému drobcovi. Tešíme sa takému vydarenému a spoločnému podujatiu.

                                                                                                                                                                            CVČ Beťárik :)   

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 535
Lucia Orgoňová
pondelok, 01. október 2018

Osláv 800. výročia nášho mesta 1. a 2 septembra 2018 sa zúčastnili i zástupcovia mesta Brody na Ukrajine. Súčasťou osláv bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi našimi mestami.

Veľmi sa im u nás páčila srdečnosť a pohostinnosť i program, ktorý sme im v rámci osláv pripravili. Ako poďakovanie, ale zároveň i rozšírenie spolupráce pozval primátor mesta Brody Anatolij Belej na návštevu nášho primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a zástupcov nášho mesta.

Mesto Brody sa nachádza vo Lvovskej oblasti asi 800 km od nášho mesta. Je to mesto s hlbokou históriou, ale i so snahou vstupu do modernej a rozvíjajúcej sa Európy. Okrem historických pamiatok nám ukázali i nový závod automobilky Volkswagen, kde pracuje 850 ľudí, jednu zo svojich Základných škôl, cintorín, na ktorom je pochovaných 6 mladých vojakov z terajšieho vojnového konfliktu, mestský úrad ale i krásne historické mesto Lvov.

Srdečnosť i pohostinnosť nás presvedčili o tom, že spolupráca medzi mestami Brody a Šaštín-Stráže sa bude i naďalej rozvíjať.       

 

sastin bg dark