Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 573
Lucia Orgoňová
piatok, 28. september 2018

Nešetri si slová chvály, kým tvoji priatelia zomrú,

nepíš im na náhrobné kamene.

Radšej im všetko pekné povedz hneď teraz.

                                                         Anna Cumis

     Veľmi rada píšem, keď ma niečo poteší a stretnem pri tom dobrých ľudí. Tak tomu bolo aj 21.9.2018, kedy sa uskutočnilo stretnutie seniorov pri táboráku na Gazárke, ktoré zorganizovala miestna organizácia jednoty dôchodcov – tak ako každý rok. Nikto netušil aké bude počasie, keď sa táborák plánoval, ale vyšlo na jednotku. Bol to asi posledný krásny deň tohto leta. Po ňom nastala rovnodennosť a ochladilo sa.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 590
Lucia Orgoňová
štvrtok, 27. september 2018

Koncom letných prázdnin sme v CVČ Beťárik zorganizovali ,, Rozlúčku s letom ´´ , na ktorej si deti zašportovali, vyrábali si indiánske čelenky, srdiečka z klincov, večer si opekali, v noci v lese hľadali poklad a vyskúšali si svoju odvahu. Potom, čo našli zakopaný poklad sa vrátili do CVČ a spoločne prespali do rána na karimatkách a v spacákoch.

          V polovici septembra sme pripravili pre deti z MŠ Šaštín aj Stráže ,,Športové dopludnie´´ na ihrisku oratória , kde si deti prešli rôznymi športovými disciplínami / preťahovanie lanom, hod do diaľky, beh cez prekážky, chôdza po gumových métach, zhadzovanie nádob loptičkou /. Po zvládnutí všetkých disciplín, deti dostali medaily a spoločne sme si zatancovali.      

           Na druhý deň sme zorganizovali,, Športové dopoludnie ´´aj pre deti zo ŠZŠ. Tu mali trošku náročnejšie disciplíny- strieľali z luku, hádzali do diaľky medicimbalom, preťahovali sa lanom, prechádzali v trojici cez prekážky, tiež zhadzovali nádoby penovou loptičkou.   Po zvládnutí všetkých disciplín boli odmenení sladkosťou.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 1091
Lucia Orgoňová
štvrtok, 06. september 2018

800. vyrocie   logo          ZNAK SS

 


Mestečko na Záhorí má hlbokú históriu, ktorá siaha do 13. storočia. Tento rok oslávilo  800. výročie od prvej písomnej zmienky. Jeho dejinami prechádzali zvučné mená ako kráľ Albrecht Habsburský, kráľ Ondrej III, Stibor zo Stiboríc, Mordechaj Ben Abraham Benet, Imrich a Martin Coborovci, Mária Terézia s manželom Františkom Štefanom Lotrinským, Pavlíni, cisár František Jozef I., Saleziáni, Matka Tereza, Ján Pavol II., Václav Havel, Oscar Luigi Scalfaro a mnoho ďalších.

Po materiálnej stránke dali svoju pečať v dejinách mesta práve Mária Terézia a F. Štefan Lotrinský.  V Šaštíne založili v r. 1736 kartúnku, ktorá v tom čase zamestnávala veľa domácich obyvateľov, ale aj mnohých zo širokého okolia. Na pahorku dodnes nazývanom Belveder mali svoj lovecký zámok.  Duchovnú pečať  vtlačila mestu Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Cobora, majiteľa šaštínskeho panstva, ktorá dala zhotoviť sochu Sedembolestnej, ako splnenie sľubu za vyslyšanie v rodinných trápeniach. V kolese dejín tohto pútnického miesta to nebolo vyslyšanie posledné...

Oslavy 800. výročia sa uskutočnili 1. a 2. septembra 2018. Sobota 1.9. sa niesla v športovom duchu. Na pódium prichádzali významní športovci mesta ako paralympionik Radoslav Malenovský, Jozef Ujhély, ktorý sa ako prvý zapísal do Knihy slovenských rekordov, členovia športového združenia AIKIDO a súčasne futbalové A mužstvá Slovan Šaštín a Spartak Stráže zohrali majstrovský zápas, v ktorom mužstvo Spartak Stráže vyšlo ako víťaz 1:2. Deti rozospievali a roztancovali Freďáci. Podvečerné vystúpenie hudobnej skupiny V-36 už výdatne kropil dážď, suchí zostali iba tí, ktorí sa v tento večer rozhodli pre vystúpenie skupiny Kollárovci v kultúrnom dome,  ktoré bolo pre zúčastnených veľkým kultúrnym zážitkom.

V nedeľu 2.9. sa oslavy začali slávnostnou svätou omšou v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval páter Martin Lehončák a po nej vysvätil  reštaurované kamenné súsošie Najsvätejšej Trojice na stĺpe v parku pri bazilike. Sprievod zložený zo zástupcov mesta a vyššieho územného celku, zahraničných hostí, starostov a primátorov okolitých miest a obcí, spoločenských organizácií nášho mesta a občanov sa za doprovodu dychovej hudby Rubín presunul na štadión TJ Slovan, kde oslavy prebiehali počas oboch dní. Streľba poľovného združenia zahájila nedeľné oslavy, deti priniesli želania mestu v symboloch Viery, Nádeje a Lásky, po ktorých sa občanom prihovoril  primátor Mgr. Jaroslav Suchánek a po ňom župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Program pokračoval vystúpením tanečnej skupiny Šands, súboru Senior, tanečnej skupiny Endy, so svojím hudobným talentom hrou na klavír prispel Richard Šimeka deti potešil Šašo Fifo. Významnou udalosťou v rámci osláv bolo privítanie  zástupcov partnerského mesta Belzyce  z Poľska a podpísanie Dohody o spolupráci s ukrajinským mestom Brody. Ďalšou významnou udalosťou pri príležitosti 800. výročia Šaštína-Stráží bolo vydanie knihy Šaštín-Stráže, ktorej autorom je Štefan Ovečka. Uvedená do života bola pieskom zo Šaštína a pôdou zo Stráží a popretkávaná  piesňami  Lásko, Bože Lásko... v podaní Pia Luisa Ercolano, A ja taká dzivočka v podaní Emma Ester Ercolano, Páslo dievča pávy v podaní Kláry Žákovej, Šalena ja bula v podaní Lindy Machovej a básňami o rodnom meste v podaní Eleny Ovečkovej. K želaniam detí mestu sa pridal primátor mesta  Jaroslav Suchánek i župan Jozef Viskupič. V rámci tejto udalosti vystúpil i čestný občan Šaštína-Stráží scenárista a spisovateľ Dušan Dušek, ktorý sa tomu, že vyšla kniha ako súkromný dejepis nášho mesta veľmi teší. Nechýbala ani výborná torta, s ktorou si pochutili mnohí prítomní. Nedeľný podvečer spestrili členovia cimbalovej muziky Stupava cz, z Dolných Bojanovic, pestrý ohňostroj rozžiaril nedeľnú nočnú oblohu a záver osláv patril country skupine ZMRK.

Počas osláv prevzal riaditeľ Základnej školy Ing. Ľubomír Galuš a riaditeľ Špeciálnej základnej školy Mgr. Rudolf Ovečka zbierku školských pomôcok, ktorú zorganizovali členovia miestneho Červeného kríža a Katolíckej charity.

K peknému priebehu osláv prispeli moderátor Mgr. Marek Šefčík i združenia mesta Šaštín-Stráže - poľovné, rybárske, centrum voľného času, červený kríž, jednota dôchodcov, zväz telesne postihnutých, farský úrad i n.o. Hand made. Stánky s občerstvením spolu so stánkami remeselných predajcov doplnili kolorit dejiska osláv.

Želáme si, aby sa radosť, pokoj, porozumenie a dobrá vôľa, ktoré sme pociťovali v tieto slávnostné dni nevytratili, ale nás sprevádzali aj počas nastávajúcich všedných dní.

                                                                                                                                      Silvia Suchá

                                                                                                                                      autor článku 

 

Dávame do pozornosti článok publikovaný na webovej stránke záhorskej knižnice s odkazom na link:

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php/2-uncategorised/1141-pri-800-rocnom-jubileu-uviedli-do-zivota-novu-knihu-o-meste-sastin-straze 

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 816
Lucia Orgoňová
streda, 05. september 2018

800. vyrocie   logo          ZNAK SS

 

     Mesto Šaštín-Stráže pripravilo pre občanov v rámci osláv 800. výročia knihu a darčekové predmety, ktoré je možné si zakúpiť na mestskom úrade, v kancelárii Gazárky na Štúrovej ulici č.1319 (technické služby) a tiež v mestskej knižnici.

 

Titulka   kniha

predemety a ceny

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 552
Lucia Orgoňová
streda, 05. september 2018

Posledný prázdninový týždeň / 28.8.- 29.8. 2018 / sme v CVČ Beťárik pripravili pre deti športovo-tvorivý deň spojený s opekačkou, nočnou hrou v lese a spoločným prespaním. Menšie deti si vyrobili indiánske čelenky,vyskúšali si hmatové pexeso, zašportovali si a zahrali sa v novom pieskovisku.Väčšie deti skúšali zatĺkať klince na dosku do tvaru srdiečka a potom ich omotávali vlnou. Vytvorili si pekný darček pre svojich najbližších.Potom prechádzali športovou traťou okolo CVČ, preťahovali sa lanom, zahrali si futbal a v podvečer sme si začali opekať.Keď sa zotmelo pripravili sme pre nich nočnú hru v lese, kde na troch stanovištiach zdolávali rôzne úlohy. Po ich splnení hľadali v piesku ukrytý poklad. Plní zážitkov sme sa vrátili do CVČ na prespanie a ráno si pre deti prišli rodičia.Dúfame, že deti odchádzali spokojné a takúto akciu si niekedy radi zopakujú.  

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 724
Lucia Orgoňová
piatok, 31. august 2018

Zápis do krúžkov bude v CVČ od 3. do 7. septembra 2018 od 8:00 do 16:00 hod. Prihlášky budú k dispozícii v škole 3.9 a následne v CVČ Beťárik. Do 22.9.2018 nám môžete venovať aj svoj vzdelávací poukaz, ktorý obdržíte vo svojej škole. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                        Mgr. Hana Komorná

                                                                                                                                             riaditeľka CVČ

ponuka krúžkov

poplatky krúžkov

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 817
Lucia Orgoňová
pondelok, 13. august 2018

Stačí hodiť guľou.....

Petang je nenáročný, ale o to zábavnejší šport. Nebaví vás v horúčavách naháňať sa za loptou ? Vymeňte ju za kovové gule a vyskúšajte tradičnú francúzsku hru- petang. Finančná, fyzická a priestorová nenáročnosť sú hlavné výhody petangu. Medzi ďalšie výhody patrí, že pri nej nehrozia žiadne zranenia. Ak sa rozhodnete hru otestovať, stačí si kúpiť petangové gule. Aké sú základné pravidlá? Cieľom hry je priblížiť gule k drevenej guličke: košónu. Aj v našej Jednote dôchodcov Šaštín-Stráže sme sa rozhodli zahrať si ho. Viacerí z nás ho hrali vôbec po prvý raz. Tak sme sa rozhodli ísť na tri kolá. Mali sme i hráča, ktorý sa vôbec nepodobal na dôchodcu a to pána primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka. Bolo nám potešením zahrať si s ním. Nechýbalo nám občerstvenie v podobe kávy i minerálky. Strávili sme spolu krásne popoludnie. Teraz vám ponúkam naše fotografie. A ešte kto bol víťaz ?

  • 1. miesto pani Anna Bakičová, 2. miesto pani Hana Uríková, 3. miesto pán Anton Huk, treba pripomenúť, že bolo udelené i  4. miesto pán Milan Dostál – zemiaková medaila v podobe prívesku na kľúče.

Ale vlastne sme zvíťazili všetci, ktorí sme sa zišli a strávili sme spolu krásne popoludnie.

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                Mária Vizváryová, predseda JDS Šaštín-Stráže

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 524
Lucia Orgoňová
štvrtok, 09. august 2018

Mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s Farským úradom

Vás srdečne pozýva na vystúpenie 30-členného orchestra z mesta Pultusk v Poľsku,

ktoré bude 17.8.2018 t.j. v piatok o 20 hod. na nádvorí kláštora.

V prípade nepriaznivého počasia bude vystúpenie v kultúrnom dome v Šaštíne.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 721
Lucia Orgoňová
štvrtok, 02. august 2018

ŠAŠTÍN-STRÁŽE 1. 8. 2018

       Jozef Ujhély zo Šaštína-Stráží znova potvrdil, že má nadovšetko rád pohyb. Dennodenne chodil peši cca dve desiatky kilometrov v blízkom i vzdialenom okolí. O jeho úctyhodnom výkone - prvom rekorde sme písali TU. Vtedy za kalendárny rok 2017 prešiel vyše 15 tisíc kilometrov.

Teraz od agusta 2017 do konca júla 2018 pridal na svojich denných trasách viac ako 30 kilometrov. Dostatok voľného času prispel k tomu, že svoj vlastný rekord, ktorý vytvoril za kalendárny rok  2017 vylepšil. Z denných záznamov vyšlo, že za 12 mesiacov 8/2017 - 7/2018 nachodil 20.000 km. Ide teda o najdlhšiu vzdialenosť, ktorú človek absolvoval chôdzu za 12 mesiacov.  Na "cestách" je prakticky Jozef Ujhély k dnešnému dňu 1 rok a 7 mesiacov a celkový počet kilometrov v jeho nohách je už vyše 25.000 kilometrov.

Pri príležitosti absolvovania 20.000 kilometrového pochodu sa uskutočnila na mestskom úrade Šaštín-Stráže milá slávnosť za účasti primátora mesta Jaroslava Suchánka. Ten v úvodnom slove poďakoval rekordmanovi za jeho výkon a poprial mu veľá síl a vytrvalosti do ďalšieho obdobia. Medzi gratulatmi boli obyvatelia mesta, priatelia i rodičia rekordmana. Zároveň mesto Šaštín-Stráže, ktoré je známe na Slovensku ako pútnické miesto sa v histórii rekordov po prvýkrát zapísalo do Knihy slovenských rekordov.

sastin bg dark