Diana Javorková
  # Zobrazenia: 569
Diana Javorková
štvrtok, 17. máj 2018

Milé mamy, matky, mamičky, staré mamy

Mama je slovko kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré znie rovnako vo všetkých jazykoch, slovo ktoré sa naučí každé batoľa vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené  v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama  -  to je láska sama. Mamička je pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, oddaná....

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 909
Diana Javorková
štvrtok, 03. máj 2018

Den zdravia 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 701
Diana Javorková
štvrtok, 03. máj 2018

Miestna organizácia rybárskeho zväzu v spolupráci s CVČ Beťárik už tradične 1. mája na jazerách RO Gazárka zorganizovala pre deti detské rybárske preteky. Súťaže sa za veľmi pekného počasia zúčastnilo 58 súťažiacich detí. Deťom sa v lovení darilo a okrem víťazov, ktorí dostali poukážky v hodnote 100, 40, 30 a 20 eur /darovali sponzori podujatia a CVČ Beťárik / si každé dieťa domov odnieslo peknú vecnú cenu.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 636
Diana Javorková
streda, 02. máj 2018

Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, vysádzanie stromčekov a kríčkov, čistenie prírody a iné aktivity. Plagátmi a hlásením v mestskom rozhlase sme oslovili dobrovoľníkov, spoločenstvá vlastníkov bytov, firmy, spoločenské organizácie a všetky školy v našom meste. Akcia prebiehala celý týždeň od 16. do 23.4.2018. Súčasťou tejto akcie bol aj zber papiera, za ktorý dostali všetky školy odpadové koše na triedený odpad. Celkom sa podarilo nazbierať 1 112 kg papiera. Odmenenými za najväčšie množstvo papiera boli žiaci:

Peter Samek 387 kg, Grétka Čechová 70 kg a Sebastian a Samuel Kuník, každý 40 kg.

 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 594
Diana Javorková
utorok, 17. apríl 2018

V čase veľkonočných sviatkov mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili už tretí ročník veľkonočnej pátračky pre deti a rodičov, ktorá sa tentokrát konala v rekreačnej oblasti Gazárka. Deti mali za úlohu nájsť 5 vajíčok, ktoré sa poskrývali v priestore kempu, za čo dostali sladkú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich špeciálna odmena - veľkonočný korbáč. Nachystané boli aj tri športové stanovištia, kde si mohli deti zaskákať vo vreciach, hľadať ukryté kuriatka a pretekať na kolobežkách. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený horúci čaj. Tomuto podujatiu prialo i pokojné jarné počasie, ktorého sa zúčastnilo vyše 130 detí v sprievode rodičov.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 926
Diana Javorková
utorok, 10. apríl 2018

Rybarske preteky 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 832
Diana Javorková
utorok, 10. apríl 2018

Den Zeme 2018   plagat

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 811
Diana Javorková
štvrtok, 29. marec 2018

                MS SČK v Šaštíne-Strážach v spolupráci s mestom Šaštín-Stráže a NTS Trnava usporiadali 27. marca 2018 v kultúrnom dome ďalší mobilný odber krvi s názvom Kvapka pre Sedembolestnú. Odberu sa už pravidelne zúčastňujú domáci darcovia krvi z mesta Šaštín-Stráže, no prichádzajú i darcovia z okolia. Na tento jarný odberový termín prišlo takmer 50 darcov krvi. Niektorí sa však z rôznych zdravotných príčin odberu nemohli zúčastniť. Krv darovalo celkom 34 darcov, medzi ktorými bol aj jeden prvodarca. Mnohí z darcov majú za sebou už desiatky odberov krvi, rekordným bol 86 odber.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 815
Diana Javorková
štvrtok, 29. marec 2018

                Po týždňoch stavebných prác v priestoroch prízemia mestského úradu sa telesne postihnutí dočkali chvíle, keď zobrali do rúk upratovacie náradie a sami dokončili najdôležitejšie práce. Nový klub poskytuje teraz oveľa väčší priestor na stretávanie sa a doslova si pýta ďalšie aktivity členov ZO SZTP. Mesto vyhovelo požiadavkám seniorov a nie malou účasťou priložilo ruku k dielu. Členovia organizácie s radosťou dokončili najpotrebnejšie práce a teraz budú pridávať už len detaily na zútulnenie priestorov.

Slávnostné otvorenie vynoveného klubu prebehlo 22. marca 2018 za účasti primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, správcu farnosti pátra Martina Lehončáka OSPPE, hlavného kontrolóra mesta Ing. Antona Mošaťa, predsedníčky ZO SZTP pani Lujzy Kuníkovej, členov rady organizácie a ďalších jej členov. Po prestrihnutí pásky páter Martin požehnal priestory klubu ale aj jeho členov, aby sa im tu páčilo a stretávali sa v láske a porozumení. Krátkym príhovorom všetkých pozdravil aj primátor mesta.

sastin bg dark