Diana Javorková
  # Zobrazenia: 574
Diana Javorková
streda, 30. máj 2018

Burame bariery plagat

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 894
Diana Javorková
utorok, 22. máj 2018

MDD 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 804
Diana Javorková
štvrtok, 17. máj 2018
Diana Javorková
  # Zobrazenia: 648
Diana Javorková
štvrtok, 17. máj 2018

Milé mamy, matky, mamičky, staré mamy

Mama je slovko kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré znie rovnako vo všetkých jazykoch, slovo ktoré sa naučí každé batoľa vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené  v umení a navždy zachované v každom srdci. Mama  -  to je láska sama. Mamička je pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, oddaná....

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1054
Diana Javorková
štvrtok, 03. máj 2018

Den zdravia 2018

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 784
Diana Javorková
štvrtok, 03. máj 2018

Miestna organizácia rybárskeho zväzu v spolupráci s CVČ Beťárik už tradične 1. mája na jazerách RO Gazárka zorganizovala pre deti detské rybárske preteky. Súťaže sa za veľmi pekného počasia zúčastnilo 58 súťažiacich detí. Deťom sa v lovení darilo a okrem víťazov, ktorí dostali poukážky v hodnote 100, 40, 30 a 20 eur /darovali sponzori podujatia a CVČ Beťárik / si každé dieťa domov odnieslo peknú vecnú cenu.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 703
Diana Javorková
streda, 02. máj 2018

Všetci tí, ktorým nie je ľahostajná čistota našej prírody a stav životného prostredia, sa mohli zapojiť do tejto akcie zameranej na zbieranie odpadu, vysádzanie stromčekov a kríčkov, čistenie prírody a iné aktivity. Plagátmi a hlásením v mestskom rozhlase sme oslovili dobrovoľníkov, spoločenstvá vlastníkov bytov, firmy, spoločenské organizácie a všetky školy v našom meste. Akcia prebiehala celý týždeň od 16. do 23.4.2018. Súčasťou tejto akcie bol aj zber papiera, za ktorý dostali všetky školy odpadové koše na triedený odpad. Celkom sa podarilo nazbierať 1 112 kg papiera. Odmenenými za najväčšie množstvo papiera boli žiaci:

Peter Samek 387 kg, Grétka Čechová 70 kg a Sebastian a Samuel Kuník, každý 40 kg.

 

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 675
Diana Javorková
utorok, 17. apríl 2018

V čase veľkonočných sviatkov mesto Šaštín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pripravili už tretí ročník veľkonočnej pátračky pre deti a rodičov, ktorá sa tentokrát konala v rekreačnej oblasti Gazárka. Deti mali za úlohu nájsť 5 vajíčok, ktoré sa poskrývali v priestore kempu, za čo dostali sladkú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich špeciálna odmena - veľkonočný korbáč. Nachystané boli aj tri športové stanovištia, kde si mohli deti zaskákať vo vreciach, hľadať ukryté kuriatka a pretekať na kolobežkách. Pre všetkých zúčastnených bol pripravený horúci čaj. Tomuto podujatiu prialo i pokojné jarné počasie, ktorého sa zúčastnilo vyše 130 detí v sprievode rodičov.

Diana Javorková
  # Zobrazenia: 1045
Diana Javorková
utorok, 10. apríl 2018

Rybarske preteky 2018

sastin bg dark