Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 473
Lucia Orgoňová
utorok, 04. december 2018

Čas ... ten neúprosný osamelý bežec, ktorý nám rovnomerne ukrajuje z prítomnosti a núti hľadieť do budúcnosti, nás tu dnes privítal.

Chvíle, ktoré mu ukradomky berieme, aby sme sa pozreli späť, sú veľmi vzácne.

Aj teraz je práve taký vzácny čas.

Zastupiteľstvo mesta Šaštín-Stráže na svojom zasadnutí dňa 13.11.2018 odsúhlasilo udeliť titul Čestný občan Štefanovi Ovečkovi za významný podiel pri zachovávaní športových, kultúrnych a spoločenských hodnôt a za rozvoj a šírenie dobrého mena mesta Šaštín-Stráže.

V sobášnej miestnosti sa uskutočnila dňa 29.11.2018 milá slávnosť, ktorej sa zúčastnilo vedenie mesta, pozvaný Štefan Ovečka s rodinou a ďalší hostia.

Ing. Mária Macejková prítomným predstavila pána Štefana Ovečku.

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 486
Lucia Orgoňová
štvrtok, 29. november 2018
Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 887
Lucia Orgoňová
utorok, 20. november 2018

mikuláš 2018

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 480
Lucia Orgoňová
utorok, 13. november 2018

Príhovor ku dňu 11.11.2018
11. november symbolizuje v kalendári deň, keď v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte bolo podpísané prímerie k ukončeniu 1.svetovej vojny, v ktorej bolo 8 miliónov zabitých vojakov a ďalších 21 miliónov zranených alebo zmrzačených. Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov 1. svetovej vojny, a preto sú umiestnené i v našich kyticiach. Dnes sme sa stretli tu pred pamätníkom v našom meste, aby sme si pripomenuli hrôzy vojny a zbytočnosti smrti. Tento deň je prejavom úcty nás živých, aktom poďakovania sa všetkým padlým vojakom. Vojna je prehrou všetkých. Je to zlyhanie ľudského rozumu, je to neschopnosť porozumieť tomu druhému, je to barbarská rezignácia na civilizované riešenie sporu. Mier nie je porážkou toho druhého, mier je víťazstvo všetkých a preto je čas chrániť naše najväčšie právo - PRÁVO NA ŽIVOT.
ČESŤ ICH PAMIATKE.

                                                                                                                                                                 Mária Vizváryová, predseda JDS

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 436
Lucia Orgoňová
piatok, 09. november 2018

Vďaka Nadácie Tesco, kde Rodičovské združenie pri CVČ získalo grant a vďaka všetkým, ktorí darovali svoje 2 % z príjmu sa podarilo zrealizovať prístrešok na kočíky a bicykle. Veľká vďaka aj p. Valúškovi, ktorý položil dlažbu pod prístrešok sponzorsky. Tešíme sa, že môžeme pomaličky prispievať k rozvoju CVČ a jeho okolia.

                                                                                                                                                          Mgr.Hana Komorná, riaditeľka CVČ

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 386
Lucia Orgoňová
streda, 07. november 2018

V rámci Mesiaca úcty k starším / mesiac október / sme sa s dievčatami z tvorivého krúžku vybrali do Zariadenia pre seniorov v našom meste, kde sme sa snažili vyrobiť s nimi kvetinovú dekoráciu na stôl. Práca im išla od ruky, dievčatá pri tom pomáhali a spoločne sme s nimi vyrobili krásne kvetinky vo vázičke. Dúfam, že sme si všetci ten deň príjemne užili a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

                                                                                                                                                                                  Buchtová Eva CVČ

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 431
Lucia Orgoňová
streda, 31. október 2018

V živote človeka je veľa chvíľ a dôvodov za čo mu môžeme ďakovať. Veľakrát sa stáva, že to odkladáme, nestíhame, čas uteká a často sa stane, že to tomu dotyčnému nestihneme povedať a už tu medzi nami nie je. Teraz je ten čas ďakovať...

Vedenie mesta Šaštín-Stráže spolu s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom sa rozhodlo poďakovať tým, ktorí pre toto mesto veľa urobili, tým, ktorí v rozhodujúcej chvíli neváhali a snažili sa pomôcť pri záchrane života, tým ktorí svojou prácou napomáhali chodu združenia, kultúre, vzdelávaniu a športovaniu mládeže, alebo len jednoducho mali srdce na svojom mieste a pomáhali tam, kde videli potrebu.

Ocenenie sa uskutočnilo 25.10.2018 o 15 hod. v sobášnej miestnosti mestského úradu.

Slová, ktoré si ocenení vypočuli ako poďakovanie od mesta:

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 414
Lucia Orgoňová
streda, 31. október 2018

OZNAM odber krvi

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 457
Lucia Orgoňová
streda, 24. október 2018

Dňa 18.10.2018 o 14,00 hod sa náš súbor Senior - vedúca súboru pani Anna Bakičová a vedenie Zariadenia pre seniorov vzájomne dohodli na návšteve klientov s peknou piesňou na perách. A verte, že neostalo pri jednej pesničke, spolu so súborom spievala celá jedáleň za úžasného sprevádzania dvoch harmoník. Bolo to krásne popoludnie strávené v zariadení pri príležitosti mesiaca októbra - úcta k starším. Sladké prekvapenie na záver bolo iba peknou bodkou za návštevou v tomto zariadení. Prídeme za Vami zase znelo z úst našich členov Jednoty dôchodcov, Šaštín-Stráže.

                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

 

sastin bg dark