Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 490
Lucia Orgoňová
streda, 31. október 2018

OZNAM odber krvi

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 522
Lucia Orgoňová
streda, 24. október 2018

Dňa 18.10.2018 o 14,00 hod sa náš súbor Senior - vedúca súboru pani Anna Bakičová a vedenie Zariadenia pre seniorov vzájomne dohodli na návšteve klientov s peknou piesňou na perách. A verte, že neostalo pri jednej pesničke, spolu so súborom spievala celá jedáleň za úžasného sprevádzania dvoch harmoník. Bolo to krásne popoludnie strávené v zariadení pri príležitosti mesiaca októbra - úcta k starším. Sladké prekvapenie na záver bolo iba peknou bodkou za návštevou v tomto zariadení. Prídeme za Vami zase znelo z úst našich členov Jednoty dôchodcov, Šaštín-Stráže.

                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 444
Lucia Orgoňová
pondelok, 22. október 2018

Dňa 18.10.2018 sme mali v klube Jednoty dôchodcov v Šaštine-Strážach milú akciu, prišli medzi nás pracovníci občianského združenia Hlas nášho srdca, ktorý u nás v klube zorganizovali :   DEŇ   ZDRAVÉHO  SRDCA.

Účastníkov stretnutia pozdravila a hosti privítala pani Maria Vizváryova, predsedníčka JDS,ZO Šaštin-Stráže. Následne sa ujal slova pán Kasarda, predstavil činnosť ich občianskeňého združenia, oboznámil nás s ambasádorkou projektu pani Kamilou Magálovou prostredníctvo projekcie a predstavil prednášajúceho prof. MUDr. Jána Murína, CSc – kardiológa. Prednáška bola veľmi pútavá a týkala sa srdcového zlyhávania - veď na Slovensku má na svedomí viac ako 2500 životov ročne a trpí ním každý piaty slovák. Správnym prístupom však vieme hrozby tohto ochorenia odstrániť či zmierniť. Prevencia chráni život – hovoril pán profesor. Prednáška bola prerušovaná otázkami našich členov a to : kedy je potrebné merať si tlak, koľko vína si možme dopriať, aké sú príznaky srdcového zlyhávania, opuchajú mi nohy – je to zadržiavanie vody alebo priberám – ale i konkrétne príklady choroby srdca a vhodné lieky, alergia na ne a pod. Meranie tlaku nás uspokojilo, pretože namerané hodnoty boli primerané veku. Možnosť zmerať si bezbolestne vnútro očný tlak očným lekárom bude v klube po dohode s pani lekárkou, pretože jej chrípka nedovolila prísť. Na záver zdravé občerstvenie a osvieženie, súťaž o knihu bola peknou bodkou za príjemne stráveným popoludním. Už teraz sa tešime na ďalšiu návštevu občianského združenia - Hlas nášho srdca – veď ešte veľa otázok zostalo otvorených a milých ľudí radi privítame u nás v klube – ďakujeme .

                                                                                                                                                               Mária Vizváryová, predseda JDS

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 458
Lucia Orgoňová
pondelok, 22. október 2018

Nordic walking

  • je to severska chôdza – inak mladý druh športu. Vznikol vo Finsku, je to bezpečná, jednoduchá, efektívna a zábavna cesta k zdokonaleniu kondície bez ohľadu na vek, pohlavie alebo telesnú zdatnosť. Pri chôdzi s palicami je zapojených 600 svalov v tele, horná časť tela preberá až 30 percent práce nôh a odľahčuje ich od záťaže. Je to šport jednoduchý, finančne nenáročný a veľmi efektívny pre udržiavanie kondície.
  • Takto znela pozvánka pre našich členov Jednoty dôchodcov, ZO Šaštin-Stráže na prvé stretnutie s inštruktorkou pani konateľkou rekreačného strediska Gazárka Mgr. Patríciou Havlíčkovou dňa 10.10.2018. Boli sme pozornými poslucháčkami a dozvedeli sme sa ako si nastaviť palice a vyskúšali sme si základnú chôdzu, držanie tela, rúk a zapojenie všetkých svalov. Nakoniec sme si vyskúšali chôdzu priamo na lesnom chodníku a musím sa pochváliť – pani inštruktorka nám povedala, že sme šikovné. Určite sa budeme tešit na ďalšie lekcie a sľúbili sme si, že budeme chodiť každú stredu na hodinku do lesa. Držte nám palce – aby sme vydržali.

                                                                                                                                                  Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 567
Lucia Orgoňová
piatok, 19. október 2018

Hodova zabava

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 433
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Moji milí – jeden básnik povedal : človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi ......

Niet krajšieho obdobia v prírode ako je jeseň, keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami. I v živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, lásku a obetavost. Mesiac október je už oddávna venovaný úcte k starším. I u nás to nebolo inak. Stretli sme sa dňa 7.10.2018 v dome kultúry, aby sme vzdali úctu, lásku a pozornosť našim seniorom. Stetnutie pripravila Jednota dôchodcov, základná organizácia Šaštín-Stráže v spolupráci s Mestom Šaštín-Stráže. Príjemní hostia, krásne a povzbudzujúce príhovory, úžasné vystúpenie Kamilky Kovaničovej, súboru Juránek, báseň v podaní Vierky Rundovej i Rozálie Slovákovej – to boli všetko úžasne chvíle strávené v našom kultúrnom dome.

Na záver mi dovoľte citát od našej panovníčky Márie Terézie : Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.

                                                                                                                                                                 Mária Vizváryová, predseda JDS

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 473
Lucia Orgoňová
utorok, 16. október 2018

Krásne slnečné nedeľné popoludnie a hlavne veterné prialo šarkanom, ktorí sa rozlietali na "Zváčke" v Strážach. :) Prišli deti aj rodičia, ktorí predviedli svojim deťom ako sa tie šarkany púšťajú. Animátori z oratória a vychovávateľky z CVČ spestrili toto podujatie tvorivými dielničkami, servisom na pokazené šarkany, hudbou a ovocným čajíkom :) Na začiatku sa prihovoril páter Michal, ktorý otvoril toto podujatie kratučkou modlitbou a pár slovami a riaditeľka CVČ, ktorá oboznámila s programom. Porota zložená z animátorov na čele s pánom primátorom Jaroslavom Suchánkom hodnotila po domácky zhotoveného šarkana, najvyššie lietajúcich šarkanov, najdlhšie lietajúceho vytrvalca a najlepšie technicky zvládnutého šarkana. Na záver si majitelia šarkanom prevzali ocenenie a odmenu od pátra Martina a maličká drobnosť sa ušla každému drobcovi. Tešíme sa takému vydarenému a spoločnému podujatiu.

                                                                                                                                                                            CVČ Beťárik :)   

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 522
Lucia Orgoňová
pondelok, 01. október 2018

Osláv 800. výročia nášho mesta 1. a 2 septembra 2018 sa zúčastnili i zástupcovia mesta Brody na Ukrajine. Súčasťou osláv bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi našimi mestami.

Veľmi sa im u nás páčila srdečnosť a pohostinnosť i program, ktorý sme im v rámci osláv pripravili. Ako poďakovanie, ale zároveň i rozšírenie spolupráce pozval primátor mesta Brody Anatolij Belej na návštevu nášho primátora Mgr. Jaroslava Suchánka a zástupcov nášho mesta.

Mesto Brody sa nachádza vo Lvovskej oblasti asi 800 km od nášho mesta. Je to mesto s hlbokou históriou, ale i so snahou vstupu do modernej a rozvíjajúcej sa Európy. Okrem historických pamiatok nám ukázali i nový závod automobilky Volkswagen, kde pracuje 850 ľudí, jednu zo svojich Základných škôl, cintorín, na ktorom je pochovaných 6 mladých vojakov z terajšieho vojnového konfliktu, mestský úrad ale i krásne historické mesto Lvov.

Srdečnosť i pohostinnosť nás presvedčili o tom, že spolupráca medzi mestami Brody a Šaštín-Stráže sa bude i naďalej rozvíjať.       

 

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 550
Lucia Orgoňová
piatok, 28. september 2018

Nešetri si slová chvály, kým tvoji priatelia zomrú,

nepíš im na náhrobné kamene.

Radšej im všetko pekné povedz hneď teraz.

                                                         Anna Cumis

     Veľmi rada píšem, keď ma niečo poteší a stretnem pri tom dobrých ľudí. Tak tomu bolo aj 21.9.2018, kedy sa uskutočnilo stretnutie seniorov pri táboráku na Gazárke, ktoré zorganizovala miestna organizácia jednoty dôchodcov – tak ako každý rok. Nikto netušil aké bude počasie, keď sa táborák plánoval, ale vyšlo na jednotku. Bol to asi posledný krásny deň tohto leta. Po ňom nastala rovnodennosť a ochladilo sa.

sastin bg dark