Bazilika Panny Márie Sedembolestnej

bazilika2 th

Spomenieme najprv národnú kultúrnu pamiatku - dvojvežovú Baziliku Panny Márie Sedembolestnej a kláštor. K nej sa pridáva trojhranná kaplnka a stĺp so súsoším Najsvätejšej Trojice na Kláštornom námestí z roku 1821. K najstarším pamiatkam nášho mesta patria dva pôvodne gotické kostoly. V Strážach má datovanie 1339 a v Šaštíne z roku 1400. Prvý bol opravený v prvej polovici 19.storočia, druhý v roku 1685 barokizovali a do terajšieho stavu uviedli saleziáni po 1.svetovej vojne. Vedľa neho je Loretánska kaplnka zo 17.storočia. V 19.storočí ju prestavali. Kalváriu pri cintoríne v Šaštíne postavili v roku 1798. Pôvodný renesančno-barokový kaštieľ bol v roku 1736 prispôsobený na manufaktúru (Šaštínska kartúnka) a v 19.storočí na cukrovar. Teraz sú v ňom sklady.

 

Kaplnka svätého Alojza v Strážach

              

DSCF1074

  Kaplnky – malé stavby s veľkým významom. Stelesňujú skromnosť a pokoru, s ktorou boli postavené a udržiavané na oslavu Krista. Strážska kaplnka je zasvätená svätému Alojzovi, patrónovi študentov a mládeže. Postavili ju pred 149. rokmi za obcou Stráže nad Myjavou v smere na Petrovu Ves. Počas takmer 150 rokov prešla mnohými úpravami, no za posledný rok určite tou najväčšou. Zo stavebného denníka skúsim stručne vypísať zoznam prác, ktoré boli pri  jej obnove vykonané: začalo sa úpravou okolia, aby bol vôbec možný prístup ku kaplnke – vyrezanie agátov, malinčia a suchého orecha (so súhlasom Správy ciest), vykosenie vysokej buriny, úprava terénu ťažkou technikou, stavba mostíka na príjazd z hlavnej cesty, obkopanie kaplnky, zavedenie drenážnej rúry a zasypanie kameňom, vystavenie protipovodňového múrika a odvodňovacieho rigolu. Ďalej to bola oprava samotnej kaplnky:  zasklenie vybitých okien, výroba, natretie a montáž mreží, natretie dverí, odstránenie starej omietky a niekoľkých vrstiev malieb, izolácia stien, penetračný náter, vymaľovanie, rekonštrukcia zničených hlavíc stĺpov, výmena parapetov, oplechovanie strechy a jej natretie, natretie kríža na streche, vonkajšia omietka, náter fasády,  nivelácia podlahy a položenie dlažby. Interiér sa vybavil novým obrazom sv. Alojza, obetným stolom, dvomi tapacírovanými lavicami, kľakadlom a taktiež novým lustrom. 

Nikto nespočíta stovky odrobených hodín, no výsledok stojí za to. Dôstojná tvár tejto kaplnky je výsledkom spolupráce mnohých dobrých ľudí z mesta i okolia, mestského a farského úradu. Myšlienka spojila mnohých ľudí, ktorí spolu vytvorili skupinku ľudí usilujúcich sa o to isté. O obnovu krásnej stavby, ale najmä o skrášlenie mesta Šaštín-Stráže. Kaplnka patrí k tomu najkrajšiemu, čo naše mesto môže domácim, ale i návštevníkom  a okoloidúcim ponúknuť.

 

Synagóga

synagoga2 th

Synagóga židovského etnika v Šaštíne bola postavená v roku 1852. Je to sieňová neskoroklasicistická budova. V centre bola obradná sieň, okolo ktorej bola na poschodí z troch strán galéria pre ženy postavená na iónskych stĺpoch. Archu zmluvy ozdobovalo šesť korintských stĺpov. Hlavná fasáda mala značne vystupujúci stredný rizalit s akcentovanou korunnou rímsou. Nad ňou bol vyvýšený trojhranný štít s termovým oknom. Fasáda bola koncom 19.storočia upravená. Škoda, že po mnohých rokoch je synagóga v dezolátnom stave.

 

V Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR sú evidované ako národné kultúrne pamiatky /NKP/ tieto stavby nachádzajúce sa na území mesta:

I.         NKP evidovaná pod číslom 752/1-7:

l. Kláštor paulínov – neskorobaroková stavba z roku 1764

bazilika th2. Rímsko-katolícky pútny kostol – Bazilika minor zasvätená Sedembolestnej Panne Márii - monumentálna stavba kostola zobdobia neskorého baroka a klasicizmu z roku 1764

trojhranna kaplnka th3. Kaplnka – na severnej strane kostola-menšia trojhranná baroková stavba zo 17. st. 

4. Hospodárska budova – situovaná vedľa hlavnej cesty

5. Stĺp s plastikou piety – pred kostolom, kamenná plastika z konca 19. st.

trojicny stlp th6. Stĺp so súsoším sv. Trojice – neskorobarokový trojičný stĺp z 18. st. 

7. Areál Kláštora paulínov 

II.        NKP evidovaná po číslom 754/0

kartunka thKaštieľ – budova bývalej kartúnovej továrne, tzv. starý kaštieľ z 1. polovice 17. st. 

III.      NKP evidovaná pod číslom 755/0

Morový stĺp s plastikou piety /ľudová rustikálna plastika/

 

 

V zastavanom území mesta, ako aj mimo zastavaného územia, sa nachádzajú aj ďalšie pamiatkové objekty, ktoré nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového forndu SR, ktoré však majú historické a kultúrne hodnoty. Ide o tieto pamiatky a objekty:

kostol straze_th- Rím.-kat. kostol v niekdajších Strážach z r. 1739

 

kostol sastin_th- Rím.-kat. kostol v niekdajšom Šaštíne z r. 1685

 

kalvaria th- Kalvária, súbor 14 malých pilierových stavieb

 

synagoga th- synagóga z r. 1852

 

- prícestný kríž na Štefánikovej ulici z r. 1910

pomnik sv. floriana_th- kamenné plastiky-Immaculata a sv. Floriána a Vavrinca

 

- kaplnka na Gazárke

- drevený kríž s plastikou Krista na Gazárke

- plastika sv. Floriána

kaplnka sv.jana_nepomuckeho_th- kaplnka sv. Jána Nepomuckého

 

pomnik 1.sv vojny_th- pomníky padlým v svetovej vojne

 

pricestna kaplnka th- ďalšie prícestné plastiky a kríže

 

 

- kríže a pomníky, resp. objekty cintorínov 

sastin bg dark