História

Administrátor
  # Zobrazenia: 1114
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

V roku 1971 bol v našom meste založený folklórny súbor Borinka. Počas 15-ich rokov intenzívnej činnosti vychoval množstvo spevákov, tanečníkov i muzikantov nielen z nášho mesta, ale i z okolia. Desiatky mladých ľudí sa nadchli pre krásu nášho folklórneho dedičstva. Svoj voľný čas venovali ľudovým piesňam a tancom, aby pre nasledujúce generácie uchovali históriu našich predkov. Preslávili sa nielen v širokom okolí, ale i po celom Slovensku. Zúčastnili sa množstva folklórnych prehliadok, vystúpení, súťaží... Zanechali za sebou kus práce, vytvorili kultúrne dejiny nášho mesta. Pre všetkých, ktorí si chcú na toto krásne obdobie zaspomínať, ponúkame kroniku súboru Borinka. Písala ju vedúca súboru pani Ing. Mária Vítovcová, ale aj samotní členovia súboru. Príjemné čítanie a spomínanie!

Administrátor
  # Zobrazenia: 1133
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

Z nášho záhoráckeho dialektu:

Každý región má svoje vlastné rečové prvky, ktorými sa odlišuje od tých ostatných. Nie je to inak ani u nás na Záhorí. Často sú to rozdiely už medzi jednotlivými obcami a mestami. V tejto časti histórie nášho mesta by sme sa chceli venovať práve nášmu nárečiu a zachovať ho pre nasledujúce generácie, ktoré mu už možo ani nebudú rozumieť. Ak by ste mali zaujímavé slovíčka, ktoré sa v tomto zozname ešte nenachádzajú, radi ich doplníme. Využite kontakt na administrátora tejto stránky. Vopred ďakjeme za spoluprácu.

Administrátor
  # Zobrazenia: 928
Administrátor
utorok, 21. marec 2017

Ocenené osobnosti mesta Šaštín-Stráže

Každoročne bývajú na základe rozodnutia a schválenia mestského zastupiteľstva a primátora mesta Šaštín-Stráže ocenené osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta, alebo o šírenie dobrého mena mesta. Zvyčajne sa tieto ocenenia odovzdávajú na slávnostnej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska v kultúrnom dome pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Všetkým spomínaným oceneným osobnostiam patrí aj touto cestou jedno veľké: ĎAKUJEME VÁM! 

sastin bg dark