Počet obyvateľov:4141 (k 31.12.2011)

Rodáci:

Danica Rumanová – narodila sa 25.9.1944 v Kútoch. Stala sa prvou slovenskou kameramankou.

Ferdinand Ralbovský – narodil sa v roku 1919, zomrel v roku 1987. Bol redaktor, lesný pracovník. Pôsobil na Ministerstve hospodárstva a Povereníctve lesov a drevárskeho priemyslu i v iných funkciách a ako redaktor Vestníka Slovenského poľovníckeho zväzu.

Ing. František Valachovič DrSc. – Gajdoš, narodil sa v roku 1919 v Kútoch a zomrel v roku 1979 v Košiciach. Bol banský inžinier a vysokoškolský profesor.

Ladislav Jánsky – vlastným menom Kiss – narodil sa v roku 1914, zomrel v roku 1989. Bol spisovateľ, redaktor, venoval sa rozhlasovej literárno-dramatickej tvorbe.

Mgr. Jozef Mikuš – narodil sa v roku 1934 v Kútoch, zomrel v roku 1997 v Kútoch. Bol stredoškolský pedagóg, regionálny historik, propagátor regionálnej histórie, osvetový pracovník.

Prof. PhDr. Pavol Palkovič, DrSc. – narodil sa 14.6.1930 v Kútoch.

Stal sa univerzitným profesorom a doktorom vied.

ThDr. František Jehlička – narodil sa 14.1.1879 v Kútoch a zomrel v roku 1939.

Bol univerzitný profesor, slovenský rímskokatolícky kňaz a politik.

ThDr. Matej Hések – narodil sa v roku 1889 v Kútoch a zomrel v roku 1973 v Kútoch. Bol stredoškolský pedagóg, regionálny historik, spisovateľ a prekladateľ. Stal sa autorom monografie Kúty archeologický, historický, etnografický obraz od najstarších čias do roku 1918.

ThDr. PhDr. Štefan Hések - narodil sa v roku 1892 v Kútoch, zomrel v Lodine v roku 1953. Bol vlastivedný pracovník a katolícky kňaz.

 

Významné osobnosti:

PhDr. Andrej Ľudovít Radlinský – narodil sa v roku 1817 v Dolnom Kubíne, zomrel v roku 1879 v Kútoch. Bol katolícky kňaz, organizátor národno-kultúrneho a literárneho života, náboženský spisovateľ, jazykovedec, redaktor, vydavateľ a zakladateľ Spolku sv. Vojtecha.

JUDr. Ferdinand Klinda – narodil sa 12.3.1929 v Košiciach. Stal sa pedagógom, koncertným majstrom slovenskej filharmónie.

 

Dominanty:

barokový kostol Sv. Jozefa Pestúna z roku1726

 

Pozoruhodnosti:

Pamätník  Andreja Radlinského  (1930)

Súsošie Sv. Cyrila a Metoda (1998)

Pamätník Sv. Gorazda (2008)

 

Udalosti:

Regionálna literárna súťaž Radlinského Kúty, Detská olympiáda, Kúcanský jarmok, Hody, Kúcanský festival jedla, Rybárske preteky, Deti školy

sastin bg dark