Počet obyvateľov: 1054 (k 31.12.2011)

Významné osobnosti:

Šimon Klempa – prepošt- kanonik trnavský, národný dejateľ a náboženský spisovateľ, prvý redaktor Katolíckych novín. Od roku 1886 II. predseda a v rokoch 1899 – 1900 predseda Spolku Sv. Vojtecha.

Štefan Szigethy – člen Slovenského učeného tovarišstva.

Mathias Naischl – farár v Lakšárskej Novej Vsi, člen Slovenského učeného tovarišstva.

Ján Krstiteľ Juriga – farár v Lakšárskej Novej Vsi, neskôr archidiakon.

Ján Škultéty – publicista, mecén.

 

Dominanty:

  1. k. kostol barokový z roku 1729

 

Špecifiká obce:

Turistika – Náučný chodník Lakšárska Nová Ves – Tomky. Trasa náučného chodníka je okrem zastavanej časti obce Lakšárska Nová Ves, kde je jej úsek dlhý cca 700 m vyznačená v súbehu dlhom cca 9 km s lesnými komunikáciami, resp. po nich, ktoré prevažne po celej dĺžke obojstranne lemuje lesný porast. Časť uvedenej trasy náučného chodníka prechádza v ochrannom pásme IV. stupňa Národnej prírodnej rezervácie Červený rybník. NCH končí v rekreačnej oblasti Tomky. Každoročné podujatie L11 využíva 1/2 náučného chodníka z obce po Červený rybník, odkiaľ trasa naspäť vedie cez RO Šišuláky do obce.

 

V obci sa pravidelne konajú:

- spoločenské podujatia ako sú ples, karneval, stavanie máje, oslavy Dňa matiek, hodová zábava, záhradkárske výstavy, koncerty ZUŠ, výstavy prác detí, vianočné trhy s príchodom Mikuláša

- športové podujatia ako sú futbalové zápasy a turnaje, volejbalový turnaj, strelecké preteky, rally

sastin bg dark