Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 153
Lucia Orgoňová
štvrtok, 11. apríl 2019

motivacny plagat envipak page 001

Lucia Orgoňová
  # Zobrazenia: 226
Lucia Orgoňová
utorok, 09. apríl 2019

Mesto Šaštín-Stráže sa prihlásilo do národného projektu Ministerstva životného prostredia: Podpora biodiverzity zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska a bolo úspešné.

Čo to znamená pre obyvateľov nášho mesta? Spolu 96 stromov (javor mliečny, lipa veľkolistá, čerešňa vtáčia) bolo vysadených v 11 zónach mesta:
Vŕšky, Bernolákov rad, Kláštorné námestie, pred kostolom sv. J. Bosca, RO Gazárka, ZŠ Stráže, pri pomníku padlých v Strážach, park pri ŠZŠ, ul. M. Nešpora, ul. J. Hollého a priestor pri MsÚ. Realizáciu projektu uskutočnila firma A.I.I. Technické služby s.r.o., Bratislava. Hodnota celého projektu t.j. od výkopu až po výsadbu bola 16 268,41 €.
Najdôležitejšie z toho všetkého pre našich občanov je zlepšenie životného prostredia, obnova ekosystémov, posilnenie klimatickej, pôdotvornej, vodoochrannej a krajinotvorej funkcie urbanizovaného prostredia.
Cieľom vedenia mesta vždy  bolo a je - zdravé životné prostredie pre budúce generácie.

 

strom 1

strom 2

strom 3

strom 4

strom 5

 

sastin bg dark