V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 10.12.2018 uskutočnilo

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

     Predseda volebnej komisie Mgr. Ján Prachár informoval o výsledkoch komunálnych volieb v meste Šaštín-Stráže, konaných 10.11.2018.

Po zložení sľubu primátora Mgr. Jaroslava Suchánka mu odovzdal osvedčenie o zvolení za primátora mesta Šaštín-Stráže pre volebné obdobie 2018-2022.

      Zasadnutie pokračovalo zložením sľubov novozvolených poslancov:

Cyril Filípek, Dagmar Fodorová, Ing. Oto Kozánek, Miroslav Nosek, Ing. Andrej Vajči, Ing. Ján Šimurda, Ing., Bc. Michal Kvačkaj, Ing. Renáta Medňanská, Mgr. Ľudmila Menšíková, Mgr. Kristína Pὃstenyi, Vladimír Sofka a odovzdaním osvedčenia o ich zvolení pre volebné obdobie 2018-2022.

     Primátor mesta im zablahoželal k zvoleniu, poprial veľa úspechov v ich novom poslaní a vyjadril dôveru, že budú spoločne pracovať v prospech obyvateľov nášho mesta Šaštín-Stráže.

     Program ďalej pokračoval podľa schváleného programu zasadnutia.  

msz 1

msz 2

msz 3

msz 4

msz 5

msz 6

msz 7

msz 8

msz 9

msz 10

msz 11

msz 12

msz 13

msz 14

msz 15

msz 16

msz 17

msz 18

sastin bg dark