Pozvánka na XX. riadne zasadanie mestského zastupiteľstva